Toezicht en Advies

Mibacu bv kan u werkzaamheden op gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht uit handen nemen. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van integrale (milieu)controles en de afhandeling daarvan voor gemeenten en omgevingsdiensten. Daarbij maken wij gebruik van ons uitgebreid kennisnetwerk, opgebouwd vanuit onze opleidingsactiviteiten. Bij de uitvoering van bedrijfs- en hercontroles leveren wij maatwerk, uitgaande van de werkwijze en procedures van uw organisatie.

Bij lastige handhavingskwesties kan Mibacu bv u juridische ondersteuning en advies geven. Een goed advies begint bij kennis van zaken; daarvan is binnen ons opleidingsbureau en ons docentennetwerk voldoende aanwezig.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden toezicht- of handhavingswerkzaamheden door ons uit te laten voeren?  U kunt vrijblijvend contact opnemen met Gerard Leeman of Wietske Smidt op telefoonnummer 030 601 1893 of via info@mibacu.nl. Of maak gebruik van ons contactformulier, wij reageren zo snel mogelijk.