Disclaimer

Privacy
Persoonlijke gegevens van bezoekers van onze site worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt en om onze service aan u te verbeteren. Mibacu bv zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

Auteursrecht
Tenzij anders is vermeld zijn de afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten opgenomen op deze website en achterliggende pagina’s van Mibacu b.v. het exclusieve eigendom van Mibacu bv. Het is niet toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Mibacu bv. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens Mibacu bv en vrijwaart Mibacu bv voor aanspraken van derden.

Aansprakelijkheid
Ondanks dat aan de inhoud van deze site uiterste zorg wordt besteed en Mibacu bv probeert de site inhoudelijk actueel te houden en technisch goed te onderhouden, kunnen hier door gebruikers geen rechten aan worden ontleend. Mibacu b.v. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder personen, bedrijfs- en gevolgschade, welke door het gebruik van de website kan zijn ontstaan.

Softwarekwaliteit
Mibacu bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink/popup of anderszins wordt verwezen. Mibacu bv kan niet garanderen dat informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina’s toegankelijk is, vrij is van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten.

Vragen
Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande of de inhoud van deze site, kunt u een email sturen naar info@mibacu.nl.