Vervolgcursusdag Activiteitenbesluit agrarisch

dinsdag 26 april 2022 in Utrecht.

VANWEGE DE VERWACHTE INVOERING VAN DE OMGEVINGSWET ZIJN DE CURSUSDAGEN ACTIVITEITENBESLUIT NIET MEER INGEPLAND, EEN IN-COMPANY UITVOERING IS WEL MOGELIJK.

De cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusdagen Activiteitenbesluit, de cursusdagen kunnen los of in combinatie gevolgd worden. 

Inleiding

De meeste bedrijven in ons land vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en moeten voldoen aan de regels uit dit Besluit en bijbehorende Ministeriële Regeling. Voor zowel vergunningverleners als toezichthouders, werkzaam bij een gemeente, omgevings- of regionale uitvoeringsdienst of provincie, zijn Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling regelgeving waar zij dagelijks mee te maken hebben.
Het Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds de inwerkingtreding in 2008 aanzienlijk gewijzigd en uitgebreid. Januari 2016 is de vierde tranche van de tweede fase ingevoerd, de laatste grote wijziging voor de invoering van de Omgevingswet. Daarna zijn nog enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd, onder andere met betrekking tot energiebesparende maatregelen.
Voor degenen die in de dagelijkse praktijk werken met het Activiteitenbesluit, is kennis van en inzicht in deze regelgeving essentieel en is het van belang op de hoogte te zijn en blijven van de inhoud en reikwijdte ervan. Daarom verzorgt Mibacu twee maal per jaar de cursusdagen Activiteitenbesluit.

Doel van de cursusdag
is de deelnemers kennis en inzicht te verschaffen in de voorschriften voor de verschillende items als afvalstoffen, bodembescherming, lozingen en geluid en toepassing daarvan in de praktijk bij agrarische bedrijven en op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen binnen het Activiteitenbesluit.

Doelgroep
De cursusdag is bedoeld voor toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers, (administratief-)juridisch medewerkers en frontoffice medewerkers van gemeenten, regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten en provincies, werkzaam binnen het omgevingsrecht, en tevens medewerkers van adviesbureaus en milieucoördinatoren van bedrijven.

Dagindeling

 • Obm agrarisch
 • Overzicht recente staande wijzigingen (agrarisch)
 • Agrarische bedrijven:
  – Aparte meldingsplicht voor agrarische bedrijven buiten een inrichting
  – Thema’s uit hoofdstuk 2 (o.a. bodem, lucht, afval)
  – Agrarisch activiteiten uit hoofdstuk 3 (telen van gewassen en houden van landbouwhuisdieren, en agrarische activiteiten die hiermee verband houden zoals opslag mest, monovergisting)
  – Relevante onderdelen hoofdstuk 4
 • Voorschriften agrarisch in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Casuïstiek.

De cursusdagen zijn los of in combinatie te volgen, bij de verdiepingscursusdagen wordt de in de basiscursusdag behandelde lesstof als bekend verondersteld.

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Docent
Bert Lowijs, zelfstandig adviseur in de veehouderijsector en onze vaste docent voor agrarisch milieurecht.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Uitvoering

Vanwege de verwachte invoering van de Omgevingswet zijn de cursusdagen niet meer ingepland, een in-company uitvoering is wel mogelijk, vanaf twee deelnemers.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen:
€ 495,- voor één cursusdag
€ 795,- voor twee cursusdagen
€ 995,- voor alle drie de cursusdagen

inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag