Vervolgcursusdag Bal (en omgevingsplan), industrieel

donderdag 11 april 2024 in Utrecht.

De cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusdagen Besluit Activiteiten leefomgeving (en omgevingsplan); de cursusdagen zijn los of in combinatie te volgen. 

Inleiding

Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de milieuregelgeving volledig gewijzigd. Uitgangspunten zijn anders, zoals een grotere rol voor zorgplicht, activiteiten in plaats van inrichtingen en lokale regels waar dat kan. Voor een deel is de oude regelgeving overgenomen maar verplaatst, voor een deel zijn de regels ook gewijzigd of verdwenen.

Voor zowel vergunningverleners als toezichthouders milieu is in de nieuwe situatie het Besluit activiteiten Leefomgeving (Bal) en de milieuregels in het omgevingsplan de regelgeving waar zij bij hun werkzaamheden dagelijks mee te maken hebben. Voor hen is kennis van en inzicht in deze regelgeving essentieel
en is het van belang op de hoogte te zijn van de inhoud en reikwijdte ervan.

Doel 
Doel van de cursusdag is u kennis van en inzicht in de meest voorkomende industriële milieubelastende activiteiten en de regels die daarvoor gelden te geven; daarbij gaat het om de regels in het Bal en het tijdelijk omgevingsplan.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en (administratief-)juridisch medewerkers van regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, gemeenten en provincies, werkzaam binnen het milieurecht. De cursus is ook interessant voor medewerkers van adviesbureaus en milieucoördinatoren van bedrijven.

Onderwerpen

 • Industriële activiteiten in afdeling 3.1 t/m 3.9 Bal (behalve 3.6)
 • Verdieping industriële milieubelastende activiteiten
  • afval, energie en stookinstallaties
  • opslag gevaarlijke stoffen in verpakking
  • tankstations
  • zeer zorgwekkende stoffen
  • financiele zekerheidstelling
 • Regels industriële activiteiten in het omgevingsplan (bruidsschat)
  • verdieping geluidregels
  • verdieping niet/wel industrieel vervaardigen van voedingsmiddelen
 • Casuïstiek

De vervolgcursusdag industrieel is los of in combinatie met de basiscursusdag te volgen, bij de vervolgdag wordt de in de basiscursusdag behandelde lesstof als bekend verondersteld.

Docent

Docent van de vervolgcursusdag industrieel is Michel van Tunen, senior milieumedewerker en trainer bij de Omgevingsdienst IJmond.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal ontvangt u digitaal en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat u zelf een laptop of tablet meeneemt naar de cursusdag, om de bestanden tijdens de les te kunnen lezen. Aan het begin van de cursusdag krijgt u een papieren versie van de handouts.

Uitvoering

De cursusdagen zijn los of in combinatie te volgen:

 • Basis: donderdag 4 april 2024 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
 • Vervolg industrieel: donderdag 11 april 2024 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
 • Vervolg agrarisch: donderdag 18 april 2024 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen:
€ 495,- voor één cursusdag
€ 795,- voor twee cursusdagen
€ 995,- voor alle drie de cursusdagen

inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag