Verdiepingscursusdag Activiteitenbesluit industrieel

donderdag 11 april 2019 in Utrecht.

DEZE CURSUSDAG WORDT OP 11 APRIL 2019 OPNIEUW VERZORGD, DE NIEUWE BROCHURE WORDT IN JANUARI OP DE WEBSITE GEPLAATST.

De cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusdagen Activiteitenbesluit; de cursusdagen zijn los of in combinatie te volgen.

Inleiding

De meeste bedrijven in ons land vallen onder het Activiteitenbesluit en moeten voldoen aan de regels uit dit Besluit en bijbehorende Ministeriële Regeling. Voor zowel vergunningverleners als toezichthouders, werkzaam bij een gemeente, omgevings- of regionale uitvoeringsdienst of provincie, zijn Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling regelgeving waar zij dagelijks mee te maken hebben. Kennis van en inzicht in deze regelgeving is voor hen essentieel.
Het Activiteitenbesluit is sinds de inwerkingtreding in 2008 aanzienlijk gewijzigd en uitgebreid. Januari 2016 is de vierde tranche van de tweede fase ingevoerd, de laatste grote wijziging voor de invoering van de Omgevingswet. Daarna zijn nog enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd, onder andere met betrekking tot energiebesparende maatregelen.
Voor degenen die in de dagelijkse praktijk werken met het Activiteitenbesluit, is het van belang op de hoogte te zijn en blijven van de inhoud en reikwijdte van deze regelgeving.

Doel van de cursusdag is
de deelnemers kennis en inzicht te verschaffen in de voorschriften voor de verschillende items als afvalstoffen, bodembescherming, lozingen en geluid en toepassing daarvan in de praktijk bij industriële bedrijven en op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen binnen het Activiteitenbesluit.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers, (administratief-)juridisch medewerkers en frontoffice medewerkers van gemeenten, regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten en provincies, werkzaam binnen het omgevingsrecht, en tevens medewerkers van adviesbureaus en milieucoördinatoren van bedrijven.

Onderwerpen

 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (obm)
 • Overzicht recente en op stapel staande wijzigingen (industrieel)
 • Industriële en ambachtelijke bedrijven:
  • Thema’s uit hoofdstuk 2 (lozingen, bodem, lucht, geluid, afval, energie, financiële zekerheid, oplosmiddelen)
  • Activiteiten uit hoofdstuk 3 (o.a. afvalwaterbeheer, installaties, voer- en vaartuigen, op- en overslag)
  • Activiteiten uit hoofdstuk 4 (per branche)
  • Industriële emissies (hoofdstuk 5)
  • Overgangsrecht
 • Casuïstiek.

De cursusdagen zijn los of in combinatie te volgen, bij de verdiepingscursusdagen wordt de in de basiscursusdag behandelde lesstof als bekend verondersteld.

Docent

Gerard Leeman, juridisch adviseur omgevingsrecht bij Mibacu  bv en onze vaste docent op gebied van het Activiteitenbesluit.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit de handouts, wetteksten en achtergrondinformatie en wordt aangeleverd op USB-stick. Tijdens de cursus krijgt de deelnemer de beschikking over een netbook. Iedere deelnemer ontvangt een papieren versie van de presentatie.

Uitvoering
De cursusdagen Activiteitenbesluit zijn los of in combinatie te volgen:

 • Basiscursusdag: donderdag 15 november 2018 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
 • Verdiepingscursusdag industrieel: donderdag 22 november 2018 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
 • Verdiepingscursusdag agrarisch: donderdag 29 november 2018 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen:
€ 495,- voor één cursusdag
€ 795,- voor twee cursusdagen
€ 995,- voor alle drie de cursusdagen

inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag