Vervolgcursusdag Activiteitenbesluit industrieel

donderdag 11 november 2021 in Utrecht.

De cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusdagen Activiteitenbesluit; de cursusdagen zijn los of in combinatie te volgen. 

Inleiding

De meeste bedrijven in ons land vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en moeten voldoen aan de regels uit dit Besluit en bijbehorende Ministeriële Regeling. Voor zowel vergunningverleners als toezichthouders, werkzaam bij een gemeente, omgevings- of regionale uitvoeringsdienst of provincie, zijn Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling regelgeving waar zij dagelijks mee te maken hebben.
Het Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds de inwerkingtreding in 2008 aanzienlijk gewijzigd en uitgebreid. Januari 2016 is de vierde tranche van de tweede fase ingevoerd, de laatste grote wijziging voor de invoering van de Omgevingswet. Daarna zijn nog enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd, onder andere met betrekking tot energiebesparende maatregelen.
Voor degenen die in de dagelijkse praktijk werken met het Activiteitenbesluit, is kennis van en inzicht in deze regelgeving essentieel en is het van belang op de hoogte te zijn en blijven van de inhoud en reikwijdte ervan. Daarom verzorgt Mibacu twee maal per jaar de cursusdagen Activiteitenbesluit.

Doel 
Doel van de cursusdag is de deelnemers kennis en inzicht te verschaffen in de voorschriften voor de verschillende items als afvalstoffen, bodembescherming, lozingen en geluid en toepassing daarvan in de praktijk bij industriële bedrijven en op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen binnen het Activiteitenbesluit.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers, (administratief-)juridisch medewerkers en frontoffice medewerkers van gemeenten, regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten en provincies, werkzaam binnen het omgevingsrecht, en tevens medewerkers van adviesbureaus en milieucoördinatoren van bedrijven.

Onderwerpen

 • Obm industriële bedrijven
 • Overzicht recente wijzigingen (industrieel, onder andere lucht en geur, energiebesparing)
 • Industriële en ambachtelijke bedrijven:
  • Thema’s uit hoofdstuk 2 (lozingen, bodem, lucht, geluid, afval, energie, financiële zekerheid, oplosmiddelen)
  • Activiteiten uit hoofdstuk 3 (o.a. afvalwaterbeheer, installaties, voer- en vaartuigen, op- en overslag)
  • Activiteiten uit hoofdstuk 4 (opslag gevaarlijke stoffen, activiteiten per branche)
  • Industriële emissies (hoofdstuk 5)
  • Voorschriften industrieel in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Casuïstiek.

De cursusdagen zijn los of in combinatie te volgen, bij de verdiepingscursusdagen wordt de in de basiscursusdag behandelde lesstof als bekend verondersteld.

Docent

Gerard Leeman, juridisch adviseur omgevingsrecht bij Mibacu  bv en onze vaste docent op gebied van het Activiteitenbesluit.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat per cursusdag uit de handouts, wetteksten en achtergrondinformatie en wordt aangeleverd op USB-stick, handouts ook op papier. De deelnemers wordt gevraagd zo mogelijk een laptop of netbook mee te nemen, daarnaast zijn enkele netbooks beschikbaar voor gebruik tijdens de cursusdag(en).

Uitvoering
De cursusdagen Activiteitenbesluit zijn los of in combinatie te volgen:

 • Basiscursusdag: donderdag 4 november 2021 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
 • Vervolgcursusdag industrieel: donderdag 11 november 2021 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
 • Vervolgcursusdag agrarisch: donderdag 18 november 2021 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen:
€ 495,- voor één cursusdag
€ 795,- voor twee cursusdagen
€ 995,- voor alle drie de cursusdagen

inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag