Verdieping Omgevingswet & implementatie

maandag 01 juni 2020 in Utrecht.

Deze cursus wordt verzorgd in samenwerking met Stantec.

DE DATUM VAN DE VOLGENDE UITVOERING VAN DEZE CURSUSDAG IN HET VOORJAAR VAN 2020 IS NOG NIET BEKEND.

Inleiding
Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Tegelijkertijd moet de nieuwe wet meer ruimte bieden voor initiatieven en lokaal maatwerk. De regels zijn niet het enige wat verandert. Er komen nieuwe beleidsinstrumenten, andere rollen en verantwoordelijkheden en een gewijzigd digitaal stelsel ter ondersteuning van de wet.
De Omgevingswet heeft dus niet alleen invloed op regels en taken, maar ook op de bestuurlijke organisatie, de mensen binnen die organisatie en de benodigde vaardigheden en competenties van deze mensen. Reden genoeg om nu aan de slag te gaan met een wet die in 2021 al van kracht wordt!
Tijdens de cursusdag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten omtrent de Omgevingswet en het bijbehorend stelsel, en van de specifieke betekenis en consequentie die deze ontwikkelingen voor uw organisatie, om u vervolgens handvatten aan te reiken hoe u als kartrekker van een implementatietraject, dit op een realistische en praktische manier vormgeeft, stuurt en bewaakt.

Doel
Na het volgen van deze cursus bent u:
• bekend met de laatste stand van zaken en inzichten omtrent de Omgevingswet, de Invoeringswet, de  uitvoeringsregeling en het digitale stelsel;
• In staat een beeld te vormen van de betekenis van de Omgevingswet voor de eigen organisatie;
• In staat om vanuit dit beeld een plan van aanpak te formuleren en projecten te benoemen, te organiseren, op te starten  en te managen.

De cursus is bedoeld voor managers en uitvoerders binnen het omgevingsrecht, werkzaam bij gemeenten, uitvoerings- en omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders en provincies, die binnen hun organisatie belast zijn met de daadwerkelijk invoering / implementatie van de Omgevingswet of delen daarvan. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers beschikken over basiskennis van de Omgevingswet, maar slechts beperkte ervaring hebben met het implementatietraject.

Inhoud

Tijdens de cursusdag komen de volgende onderdelen aan de orde:
1. Korte herhaling en overzicht van de laatste stand van zaken:
• Omgevingswet, invoeringswet, uitvoeringsregeling
• Veranderingen in proces, procedure en regels
• Globale consequenties voor rol, werk en organisatie;
2. Visie en Ambitie Omgevingswet:
• Het belang van een duidelijke visie en ambitie
• Wie betrek je hierin en waarom
• De elementen van een goede visie en ambitie
3. Impactanalyse:
• Bepalen onderwerpen en methodiek
• Vertalen visie en ambitie naar keuzen in het fysieke domein
• Bepalen veranderopgave
4. Kiezen veranderstrategie / invoeringsstrategie:
• Verschillende veranderstrategieën
• Wat en wie bepaalt de keuze
5. Implementatieplan / -programma:
• Hoe kom je tot een concreet plan of programma
• Hoe vertaal je dit in projecten
• Hoe organiseer, stuur en bewaak je het plan/programma
6. Handvatten implementatie:
• Tips voor het organiseren van projecten
• Tips voor het managen van projecten / programma’s
• Tips voor succesvol veranderen / implementeren

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Docent(en)
De cursus is opgesteld door Jos Dolstra en Koen Snelder, en wordt door één van deze docenten gegeven.
• Jos Dolstra is senior consultant omgevingsrecht bij Stantec en, namens de VVM, de initiatiefnemer en projectleider van de jaarlijkse Dag van de Omgevingswet.
• Koen Snelder is senior consultant omgevingsrecht bij Stantec en daarnaast strategisch omgevingsmanager.
Beiden hebben al vele cursussen en trainingen Omgevingswet verzorgd, en hebben ruime ervaring in het daadwerkelijk begeleiden van bestuurlijke organisaties (landelijk, regionaal en lokaal) met het bepalen van impact, veranderstrategie en aanpak in relatie tot de Omgevingswet.

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een USB-stick met het lesmateriaal, bestaande uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Tijdens de cursusdag staat iedere deelnemer een netbook ter beschikking.

Uitvoering
De cursusdag wordt gegeven op dinsdag 9 april 2019 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 495,- per persoon, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag