Tweedaagse basiscursus milieurecht voor bouwmedewerkers (BOB opleidingen)

dinsdag 01 november 2022.

DEZE OPLEIDING WORDT VERZORGD DOOR ONZE SAMENWERKINGSPARTNER BOB OPLEIDINGEN (www.bob.nl/opleidingen)

Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden binnen het omgevingsrecht de werkvelden bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu steeds meer geïntegreerd. Dit vraagt van medewerkers dat zij niet alleen kennis hebben van hun eigen vakgebied, maar ook over voldoende inzicht beschikken in de andere werkvelden, om gesprekspartner te kunnen zijn bij integraal werken. Zeker voor bouw- en milieumedewerkers is het van belang de hoofdlijnen van elkaars vakgebied te kennen.

Voor wie?

Vergunningverleners, toezichthouders, technisch, juridisch en beleidsmedewerkers binnen het werkveld Bouwen en wonen bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en adviesbureaus.

Doel
De deelnemers inzicht te geven in de structuur en inhoud van de milieuwetgeving, de relatie met de bouwwetgeving en de toepassing hiervan in de praktijk.

De theorie wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. De bijeenkomsten kenmerken zich door een hoge mate van interactie, zodat men op praktische wijze kennis maakt met de milieuwetgeving.

  • Geschiedenis milieurecht
  • Milieu in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Wet milieubeheer
  • Inrichtingen (milieu)
  • Vergunningen en meldingen
  • Toetsingskaders milieu
  • Activiteitenbesluit
  • Sectorale milieuwetgeving: bodem, water, lucht, geluid, gevaarlijke stoffen, externe veiligheid
  • Integraal toezicht en kwaliteitseisen

Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Docent
Gerard Leeman, werkzaam als juridisch adviseur omgevingsrecht bij Mibacu bv.

 

Uitvoering

De cursus vindt plaats op de dinsdagen 1 en 8 november 2022 van 9.00 tot 16.00 uur te Utrecht.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 950,- exclusief 21% BTW per persoon, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag