Tweedaagse basiscursus Administratief toezicht

woensdag 01 december 2021 in Utrecht.

Veel voor de toezichthouder relevante informatie is bij bedrijven administratief opgeslagen. Voor toezichthouders is die opgeslagen informatie meestal op eenvoudige wijze te ontsluiten, als zij de belangrijkste uitgangspunten van (financiële) registraties kennen en kunnen toepassen.
Mibacu biedt samen met forensisch accountant Jan Westerink een cursusprogramma aan, bedoeld om basiskennis op gebied van administratief toezicht op te doen of om de bestaande kennis te actualiseren en te verdiepen. De cursus sluit aan bij de praktijk van toezicht en handhaving en voldoet aan de VTH-kwaliteitscriteria 2.2.

Doel
Doel van de cursus is de deelnemersinzicht te geven in de opbouw van en relatie  tussen financiële administratie en overige registraties van een bedrijf en de wijze waarop hieruit voor milieutoezicht relevante informatie kan worden ontleend.

 

 

De cursus is bedoeld voor toezichthouders op gebied van omgevingsrecht (taakgebied milieu), werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten, provincies, waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Dag 1 Voorbereiding
De eerste cursusdag wordt besteed aan de voorbereiding van administratief toezicht; een goede voorbereiding is noodzakelijk om een administratie doelgericht te kunnen onderzoeken.
• bepalen leerdoelen
• introductie vakgebied administratief toezicht
• onderzoek in open en ge sloten bronnen
• ondernemingsvormen
• jaarrekeningen lezen en onderkennen continuïteitsrisico’s
• (risico-)analyse op basis van gegevens uit open en gesloten bronnen
• praktijkvoorbeelden

Dag 2 Uitvoering
De tweede dag wordt besteed aan de kennis benodigd om gericht naar de gewenste informatie in bedrijfsadministraties te kunnen zoeken. Hierbij wordt de nodige tijd besteed aan de financiële administratie van een bedrijf, aangezien hierin alle bedrijfsactiviteiten hun weerslag vinden en deze administratie daarmee bij uitstek een bron van informatie is voor een toezichthouder. Daarnaast komen diverse vormen van registraties en de relatie daarvan met de financiële administratie aan de orde, zoals voorraad en verbruik gevaarlijke en/of milieubelastende stoffen, aanvoerregistraties bij afvalbedrijven, projectadministraties bij aannemers, rapporten van bodemonderzoekbureaus en diverse logboeken.
• financiële administratie
• registraties
• controlemiddelen en –methoden
De onderwerpen worden uitgebreid met praktijkvoorbeelden verduidelijkt. De deelnemers krijgen de gelegenheid casuïstiek uit de eigen praktijk aan te dragen.

Docent
De cursus wordt verzorgd door Jan Westerink AA MA CFE, forensisch (milieu-)accountant en al meer dan 20 jaar onze vaste docent op het gebied van administratief toezicht. Jan heeft ruim 30 jaar ervaring in toezicht en handhaving, alsmede opsporing, waardoor de cursus wordt gekenmerkt door een praktijkgerichte benadering, die door deelnemers uitstekend wordt geëvalueerd.

 

Lesmateriaal
Het lesmateriaal, bestaande uit de presentatie en achtergrondinformatie, wordt digitaal aangeleverd. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdagen, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Uitvoering
De cursus vindt plaats op de woensdagen 1 en 8 december 2021 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 895,- per persoon, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

 

 

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag