ONLINE Cursusdag Actualiseren IPPC-vergunningen veehouderij

dinsdag 26 mei 2020 in Online.

Inleiding

Op 21 februari 2017 zijn de BBT-conclusies voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij gepubliceerd. Het bevoegd gezag heeft vier jaar de tijd gekregen om de omgevingsvergunningen van veehouderijen die onder de reikwijdte van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) vallen, en vóór deze datum zijn verleende en onherroepelijk zijn geworden, te actualiseren. Op 1 februari 2021 is deze termijn verstreken, voor die tijd moeten alle vergunningen van de ongeveer 2.200 IPPC-veehouderijen zijn geactualiseerd.
Voor het bevoegd gezag begint de tijd te dringen om aan de wettelijke actualisatieplicht te voldoen. Hoe kun je ervoor zorgen dat alle vergunningen tijdig zijn geactualiseerd? Het is van belang om de actualisatie goed ter hand te nemen. Dat begint met voldoende kennis van de betreffende BBT-conclusies. In deze cursusdag behandelen we de BBT-conclusies in relatie tot de IPPC-installaties waarop deze conclusies van toepassing zijn, en geven aan hoe de actualisering handen en voeten kan krijgen.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners en juridisch medewerkers, die bij hun werkzaamheden te maken hebben of krijgen met de actualisatie van omgevingsvergunningen voor veehouderijen met IPPC-installaties.

 

Doel

De cursusdag heeft tot doel de deelnemers op de hoogte te brengen van de betreffende BBT-conclusies, uitleg te geven over deze conclusies en handvatten aan te reiken om omgevingsvergunningen goed en tijdig te actualiseren.

De cursusdag bestaat uit vier keer anderhalf uur, met daartussen ruime pauzes. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende lesvormen, uitleg wordt afgewisseld met discussie en opdrachten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Introductie en juridisch kader (RIE, BREF en BBT-conclusies intensieve veehouderij)

• Wijze van toepassing van de BBT-conclusies

• Actualisatieprocedure

 

Docent

De cursus wordt verzorgd door Bert Lowijs, zelfstandig adviseur in de veehouderijsector (Lowijs advies) en onze vaste docent voor cursussen op gebied van agrarisch milieurecht.

Uitvoering

De online cursus wordt verzorgd op dinsdag 26 mei 2020 van 9.30 tot 16.30 uur. Er wordt gebruik gemaakt van het programma Teams van Microsoft. Om deel te nemen is een laptop, tablet of pc met microfoon noodzakelijk.

 

Lesmateriaal

De deelnemers krijgen het lesmateriaal, bestaande uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie, vooraf digitaal toegestuurd.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag