Dagdeel Verdieping Bodem en Omgevingswet

woensdag 07 november 2018.

Deze cursus wordt verzorgd in samenwerking met Stantec.

Inleiding

Met de Aanvullingswet bodem en het Aanvullingsbesluit bodem wordt de wet- en regelgeving op gebied van bodem in lijn gebracht met de Omgevingswet en de AMvB’s. Het doel van de Omgevingswet is de regels voor de inrichting van de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Tegelijkertijd moet de nieuwe wet meer ruimte bieden voor initiatieven en lokaal maatwerk. Voor bodem gaat een duaal stelsel ontstaan waarbij “oude en beschikte” gevallen (waarbij spoedige sanering vereist is) onder het overgangsrecht gaan vallen en gevallen van bodemverontreiniging waarvoor geen tijdstip voor sanering is vastgesteld, onder de Omgevingswet gaan vallen. Ook komen er voor bodem nieuwe beleidsinstrumenten en worden onder de Omgevingswet gemeenten bevoegd gezag.
De verdiepingscursus is gebaseerd op de actuele stand van zaken (consultatieversie van het Aanvullingsbesluit april 2018). De Aanvullingswet en het aanvullingsbesluit worden behandeld op een manier die u niet alleen kennis van de nieuwe wetgeving bijbrengt maar ook bewust maakt van de veranderingen, kansen en consequenties (o.a. voor toezicht en handhaving).

Doel
Na het volgen van deze basiscursus bent u:
• Bekend met de betekenis van de doelen en ontwerpprincipes van de Omgevingswet voor bodem;
• Bekend met de opzet en inhoud van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit
• Op de hoogte van de gevolgen van de gewijzigde wet- en regelgeving voor de praktijk en bestaande instrumenten;
• In staat om u een beeld te vormen van de betekenis van de wijzigingen voor bodem voor de eigen organisatie en de eigen werkzaamheden.

De cursus is bedoeld voor managers, adviseurs, vergunningverleners en toezichthouders Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit van provincies, omgevingsdiensten en gemeenten.

Programma
Tijdens de cursusdag komen de volgende onderdelen aan de orde:
1. Uitgangspunten van de Omgevingswet en de gevolgen voor bodem:
• Doelen en ontwerpprincipes van de Omgevingswet
• Kerninstrumenten en de betekenis voor bodem
• Algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s)
• Inhoud van Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit bodem
2. Inzicht in de veranderingen t.o.v. de huidige situatie:
• Belangrijkste veranderingen
• “Aard en omvang” van de veranderingen
• Reden van de verandering
• Invloed van de verandering op rol, werk en organisatie.
Het programma is interactief van opzet. Per deel zullen er diverse vraagstukken, opgaven en stellingen behandeld worden, met behulp van de smartphone en casussen. De gekozen methoden versterken het begrip van de theorie en het inzicht in de praktijk. De training is dan ook erg interactief van aard. Filmpjes, vragen, stellingen, casussen en discussies worden ingezet om mensen actief te laten denken over en werken met de materie. Dit versterkt het begrip van de theorie en het inzicht in de praktijk.

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Docent
De cursus is opgesteld en wordt gegeven door Peter van Mullekom. Peter is senior consultant bodem bij Stantec, secretaris van de VKB en samensteller van het programma van het symposium Bodem Breed. Hij heeft ruime ervaring in het geven van presentaties over de nieuwe bodemwetgeving.

 

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een USB-stick met het lesmateriaal, bestaande uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Tijdens de cursusdag staat iedere deelnemer een netbook ter beschikking.

Uitvoering
Het cursusdagdeel wordt gegeven op:
• Dinsdag 4 september 2018 van 13.00 tot 16.30 uur te Utrecht.
• Woensdag 7 november 2018 van 09:00 tot 12:30 uur te Utrecht.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 295,- per persoon, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

 

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag