Cursusdag Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen

donderdag 07 maart 2024 in Utrecht.

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen en kan apart of in combinatie met andere cursusdagen uit de reeks gevolgd worden.

Inleiding

Om de richtlijnen voor opslag gevaarlijke stoffen toe te kunnen passen, is het van belang te beschikken over kennis van wet- en regelgeving op dit gebied, en van indeling en aanduiding van gevaarlijke stoffen.
Wat gevaarlijke stoffen zijn en op welke wijze ze worden ingedeeld is terug te vinden in verschillende wet- en regelgeving. Deze wetgeving is afgelopen jaren aanzienlijk gewijzigd en gaat per 1 januari 2024 opnieuw wijzigen door invoering van de Omgevingswet.

Doel
Doel van de cursusdag is de deelnemers de basiskennis te verschaffen op gebied van wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, benodigd om de richtlijnen op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen juist toe te passen in de praktijk van vergunningverlening en handhaving.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De cursusdag is ook interessant voor medewerkers van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Programma
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Wetgeving gevaarlijke stoffen met toelichtingen belangrijke wetsartikelen:
  • REACH-verordening
  • GHS en CLP-verordening
  • hoofdstuk 9 Wet milieubeheer
  • Wet vervoer gevaarlijke stoffen en ADR
  • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 • Beoordelingen gevaren gezondheid (DNEL’s) en milieugevaren (PNEC’s)
 • Wet- en regelgeving ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen):
  • ZZS-beleid / minimaliseren ZZS
  • De aanpak van ZZS in lucht en water
 • (Uitgebreide) veiligheidsinformatiebladen, eSDS en compliance check
 • Indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen
 • Mba (milieubelastende activiteit) opslaan van gevaarlijke stoffen
 • PGS-richtlijnen voor opslag van gevaarlijke stoffen (algemeen)
 • Casuïstiek

Docent
Docent van de cursusdag is de heer Martin van der Ende, veiligheidskundige, voorheen werkzaam als hoofd kwaliteit, arbo en milieu bij Ovet BV, momenteel als hoofddocent bij Apply Opleidingen en Advies en één van onze vaste docenten op gebied van milieuhygiëne en gevaarlijke stoffen.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit één of meer cursusdag(del)en of de hele cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen te volgen.

De cursusreeks vindt plaats te Utrecht,

 • Cursusdag Risico’s gevaarlijke stoffen en veiligheid,  donderdag 29 februari 2024
 • Cursusdag Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, donderdag 7 maart 2024
 • Cursusdag Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15), donderdag 14 maart 2024
 • Cursusdagdeel Bovengrondse tankinstallaties tot 150m3 (PGS30/BRL7800), donderdag 21 maart 2024
 • Cursusdag Opslag propaan (PGS19), donderdag 28 maart 2024

Lestijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur (cursusdag) of van 9.30 tot 12.30 uur (cursusdagdeel).

Lesmateriaal
Het lesmateriaal, wordt digitaal verstrekt en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten per persoon bedragen:
– € 495,- bij inschrijving voor één cursusdag van de cursusreeks
– € 895,- bij inschrijving voor twee cursusdagen van de cursusreeks
– € 1.275- bij inschrijving voor drie cursusdagen van de cursusreeks
– € 1.625,- bij inschrijving voor vier cursusdagen van de cursusreeks
De kosten voor het cursusdagdeel op 21 maart bedragen € 275,- per persoon.

Alle bedragen zijn inclusief lesmateriaal, lunch (niet op 21 maart) en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag