Cursusdag Vuurwerkbesluit

donderdag 28 september 2023 in Utrecht.

Inleiding

Aan opslag, verkoop en gebruik van vuurwerk zijn grote risico’s voor de omgeving verbonden. Daarom is hier aparte regelgeving voor opgesteld. Voor iedereen die bij zijn of haar werkzaamheden te maken heeft met vuurwerkwetgeving, toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en adviseurs, is het belangrijk op de hoogte te zijn van de geldende regels en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot vuurwerkregelgeving.

 

Doel
De deelnemers op de hoogte brengen van de wet- en regelgeving met betrekking tot vuurwerk, zowel de huidige als de regelgeving na invoering van de Omgevingswet, en hen handvatten aan te reiken om deze wet- en regelgeving juist toe te passen in de praktijk.

Doelgroep

Medewerkers van regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, provincies, gemeenten, adviesbureaus, politie en brandweer, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met vuurwerkregelgeving.

Aangezien de Omgevingswet op 1 januari 2024 van kracht wordt, en daarmee ook de nieuwe vuurwerkregelgeving, is de inhoud van de cursusdag hierop aangepast.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • inleiding vuurwerkregelgeving (Vuurwerkbesluit, Omgevingswet, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving)
 • begrippen, reikwijdte, algemene bepalingen
 • binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen van vuurwerk
 • vuurwerk ter beschikking stellen en registreren
 • vervaardigen en in de handel brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
 • verbodsbepalingen
 • keuring en certificering
 • CE-markering en etikettering
 • aanwijzing instantie
 • consumentenvuurwerk (eisen, opslaan en bewerken, verkoop en tot ontbranding brengen)
 • professioneel vuurwerk (eisen, opslaan en bewerken, verkoop)
 • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (opslaan en bewerken, verkoop)
 • tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
 • veiligheidsafstanden
 • overgangsbepalingen
 • Memorandum 60
 • carbid
 • uithuiszetting door burgemeester

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of  tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Uitvoering
De cursusdag Vuurwerkbesluit wordt verzorgd op donderdag 28 september 2023 van 9.30 tot 16.30uur te Utrecht.

Kosten
De kosten bedragen € 495,- per deelnemer, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag