Cursusdag Vuurwerkbesluit

dinsdag 05 oktober 2021 in Utrecht.

DEZE CURSUSDAG WORDT NAJAAR 2021 OPNIEUW VERZORGD.

Aan opslag, verkoop en gebruik van vuurwerk zijn grote risico’s voor de omgeving verbonden. Daarom is hier aparte regelgeving voor opgesteld. Voor iedereen die bij zijn of haar werkzaamheden te maken heeft met vuurwerkwetgeving, toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en adviseurs, is het belangrijk op de
hoogte te zijn van de geldende regels en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot vuurwerkregelgeving.

Medewerkers van regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, provincies, gemeenten, adviesbureaus, politie en brandweer, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met vuurwerkregelgeving.

De onderwerpen die tijdens de cursusdag behandeld worden zijn:

 • Inleiding vuurwerk
 • Inhoud Vuurwerkbesluit:
  – begrippen, reikwijdte, algemene bepalingen
  – binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen van vuurwerk
  – vuurwerk ter beschikking stellen en registreren
  – vervaardigen en in de handel brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
  – verbodsbepalingen
  – keuring en certificering
  – CE-markering en etikettering
  – aanwijzing instantie
  – consumentenvuurwerk (eisen, opslaan en bewerken, verkoop en tot ontbranding brengen)
  – professioneel vuurwerk (eisen, opslaan en bewerken, verkoop)
  – pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (opslaan en bewerken, verkoop)
  – tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
  – veiligheidsafstanden
  – overgangsbepalingen
 • Memorandum 60
 • Carbidregelgeving
 • Overige relevante wet- en regelgeving (Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Wet op de economische delicten, Arbo-besluit, Algemene plaatselijke verordening).

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
De cursusdag Vuurwerkbesluit wordt najaar 2021 opnieuw verzorgd.

Kosten
De kosten bedragen € 495,- per deelnemer, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag