Cursusdag Toezichthouden: bevoegdheden en LHS

dinsdag 01 juli 2025 in Utrecht.

EEN VOLGENDE UITVOERING VAN DEZE CURSUS ZAL IN 2025 WORDEN GEPLAND.

Inleiding
Alle bevoegde gezagen en handhavingsinstanties hebben zich geconfirmeerd aan de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) met als doel te waarborgen dat bij toezicht en handhaving altijd uniform en passend wordt gereageerd op bevindingen en bestuurs- en strafrecht worden geïntegreerd. Met de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland, 24 november 2020 (ECLI:RBNNE:2020:4025), geeft ook de rechterlijke macht aan dat handhaving volgens de Landelijke Handhavingstrategie niet langer vrijblijvend is.

Van toezichthouders en opsporingsambtenaren wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden uitvoeren volgens de LHS. In de praktijk blijkt dit lastiger dan op papier. Daarom hebben wij een praktische training ontwikkeld in het toepassen van de LHS, met aandacht voor het kwalificeren van overtredingen en het gedrag van de overtreder aan de hand van de interventieladder en de interventiematrix, de wijze van interviewen, de eigen bevoegdheden en een rechtmatige sfeerovergang van toezicht naar het gebruik van strafrechtelijke instrumenten.

Doel
Na het volgen van de cursusdag is de deelnemer:
• op de hoogte van de bevoegdheden van een toezichthouder en een buitengewoon opsporingsambtenaar
• op de hoogte van inhoud en werking van de LHS
• in staat de interventieladder en -matrix toe te passen in de praktijk
• beter in staat zodanig te interviewen en te rapporteren dat op basis van zijn/haar bevindingen een gemotiveerde en weloverwogen keuze binnen de organisatie kan worden gemaakt
• bekend met de wijze waarop een rechtmatige sfeerovergang kan worden gemaakt van toezicht naar het toepassen van een Bestuurlijke Straf Beschikking milieu (BSBm).

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor toezichthouders omgevingsrecht (taakaccent milieu) en (buitengewoon) opsporingsambtenaren, die bij hun werkzaamheden de LHS (gaan) toepassen. De cursusdag is ook interessant voor handhavingsjuristen en juridisch medewerkers.

Programma

Tijdens de cursusdag komen de volgende ondewerpen aan bod:
• Inleiding
• Bestuurs- en strafrechtelijke interventiemogelijkheden
• Beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de valkuilen van het vertrouwensbeginsel
• Bevoegdheden toezichthouder:
– bestuursrechtelijk vanuit de Algemene wet bestuursrecht
– strafrechtelijk vanuit Wetboek van strafvordering en Wet op de economische delicten
• Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm)
• Rechtmatige sfeerovergang van toezicht naar opsporing:
– bestuurlijke cautie
– fairplay beginsel
• Wijze van interviewen en rapporteren
• Landelijke Handhavingstrategie:
– opzet en inhoud
– interventieladder en interventiematrix
– toepassing in de praktijk
De opzet van de cursus is interactief en praktijkgericht, tijdens de cursusdag wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, zoals casuïstiek en discussie.

Docenten
De cursusdag wordt verzorgd door twee docenten:
• Gerard Leeman, werkzaam als juridisch adviseur en docent omgevingsrecht bij Mibacu bv.
• Jack van Zijl, werkzaam als als Expert in Criminal Law en als rechter, voorheen werkzaam bij de politie en bij het Openbaar Ministierie als officier van justitie.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
De cursusdag vindt (onder voorbehoud) plaats op donderdag 23 maart 2023 van 9.30 tot 16.30uur te Utrecht.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 495,- per persoon, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag