Cursusdag Risico’s gevaarlijke stoffen en veiligheid

donderdag 29 februari 2024 in Utrecht.

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen en kan apart of in combinatie met andere cursusdagen uit de reeks gevolgd worden.

Inleiding

De reden waarom er zoveel regels zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen is gelegen in de risico’s die deze stoffen met zich meebrengen voor mens, dier en milieu. Tijdens deze cursusdag wordt ingegaan op de verschillende typen gevaarlijke stoffen, de gedraging ervan in het milieu, de gevaarsaspecten en de risico’s voor degenen die met deze stoffen werken.

Doel
Doel van de cursusdag is de deelnemers kennis te verschaffen van de risico’s van gevaarlijke stoffen, benodigd om de richtlijnen op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen juist toe te passen in de praktijk van vergunningverlening en handhaving, en hen op de hoogte te brengen van de maatregelen benodigd om de (eigen) veiligheid te waarborgen.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De cursusdag is ook interessant voor medewerkers van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Programma
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Definitie en classificering gevaarlijke stoffen
 • Fysische en chemische eigenschappen van stoffen
 • Periodiek systeem der elementen, soorten chemische verbindingen, zuren/ basen en pH
 • Fysische gevaren: ontvlambare stoffen, oxiderende stoffen, gassen onder druk
 • Gezondheidsgevaren: acuut toxische stoffen, irriterende stoffen, corrosieve stoffen, sensibiliserende stoffen, CMR-stoffen, STOT-stoffen, aspiratiegevaar
 • Milieugevaren: gevaar voor het aquatisch milieu, gevaar voor de ozonlaag
 • ZZS (Zeer zorgwekkende stoffen): CMR-stoffen en PBT-stoffen
 • UCVB (Unknown or Variable composition Complex reaction product or Biological origin)
 • Risicofactoren (verspreiding, opname, toxiciteit, fasen van vergiftiging etc.)
 • Beoordeling risico’s ((uitgebreide) veiligheidsinformatiebladen, grenswaarden etc.)
 • Ontwikkelingen in risico’s van gevaarlijke stoffen
 • Voorzorgsmaatregelen/ beschermingsmiddelen
 • Casuïstiek

Docent
Docent van de cursusdag is de heer Martin van der Ende, veiligheidskundige, voorheen werkzaam als hoofd kwaliteit, arbo en milieu bij Ovet BV, momenteel als hoofddocent bij Apply Opleidingen en Advies en één van onze vaste docenten op gebied van milieuhygiëne en gevaarlijke stoffen.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit één of meer cursusdag(del)en of de hele cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen te volgen.

De cursusreeks vindt plaats te Utrecht;

 • Cursusdag Risico’s gevaarlijke stoffen en veiligheid,  donderdag 29 februari 2024
 • Cursusdag Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, donderdag 7 maart 2024
 • Cursusdag Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15), donderdag 14 maart 2024
 • Cursusdagdeel Bovengrondse tankinstallaties tot 150m3 (PGS30/BRL7800), donderdag 21 maart 2024
 • Cursusdag Opslag propaan (PGS19), donderdag 28 maart 2024

Lestijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur (cursusdag) of van 9.30 tot 12.30 uur (dagdeel).

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten per persoon bedragen:
– € 495,- bij inschrijving voor één cursusdag van de cursusreeks
– € 895,- bij inschrijving voor twee cursusdagen van de cursusreeks
– € 1.275- bij inschrijving voor drie cursusdagen van de cursusreeks
– € 1.625,- bij inschrijving voor vier cursusdagen van de cursusreeks

– De kosten voor het cursusdagdeel op 21 maart bedragen € 275,- per persoon.

Alle bedragen zijn inclusief lesmateriaal, lunch (niet op 21 maart) en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag