Cursusdag Risico’s gevaarlijke stoffen en veiligheid

zaterdag 01 januari 2022 in Utrecht.

DE NIEUWE UITVOERING VAN DE CURSUSDAG WORDT VOORJAAR 2022 VERZORGD.

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen en kan apart of in combinatie met andere cursusdagen uit de reeks gevolgd worden.

Inleiding

De reden waarom er zoveel regels zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen is gelegen in de risico’s die deze stoffen met zich meebrengen voor mens, dier en milieu. Tijdens deze cursusdag wordt ingegaan op de verschillende typen gevaarlijke stoffen, de gedraging ervan in het milieu, de gevaarsaspecten en de risico’s voor degenen die met deze stoffen werken.

Doel
Doel van de cursusdag is de deelnemers kennis te verschaffen van de risico’s van gevaarlijke stoffen, benodigd om de richtlijnen op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen juist toe te passen in de praktijk van vergunningverlening en handhaving, en hen op de hoogte te brengen van de maatregelen benodigd om de (eigen) veiligheid te waarborgen.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De cursusreeks is ook interessant voor medewerkers van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Programma
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Definitie en classificering gevaarlijke stoffen
 • Periodiek systeem der elementen, soorten chemische verbindingen
 • Gezondheidsgevaren: acuut toxische stoffen, irriterende stoffen, corrosieve stoffen, sensibiliserend, CMR-stoffen, STOT-stoffen, aspiratiegevaar
 • Milieugevaren: gevaar voor het aquatisch milieu, gevaar voor de ozonlaag
 • Zeer zorgwekkende stoffen (CMR-stoffen en PBT-stoffen) / zeer giftige dodelijke gassen
 • Risicofactoren (verspreiding, opname, toxiciteit, fasen van vergiftiging e.d.)
 • Beoordeling risico’s ((uitgebreide) veiligheidsinformatiebladen, grenswaarden etc.)
 • Voorzorgsmaatregelen / beschermingsmiddelen
 • Casuïstiek

Docent
Docent van de cursusdag is de heer Martin van der Ende, hoofd kwaliteit, arbo en milieu bij Ovet BV, veiligheidskundige en docent op gebied van milieuhygiëne en gevaarlijke stoffen.

Uitvoering
U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit één of meer cursusdagen of de hele cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen te volgen.

De cursusreeks vindt plaats te Utrecht;

 • Cursusdag Risico’s gevaarlijke stoffen en veiligheid, datum volgt
 • Cursusdag Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, datum volgt
 • Cursusdag Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15), datum volgt
 • Cursusdag Grote opslagen in de PGS15, datum volgt
 • Cursusdag Opslag vloeibare brandstoffen in bovengrondse tanks (PGS30), donderdag 27 mei 2021
 • Cursusdag Opslag propaan (PGS19), datum volgt.

Lestijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten per persoon bedragen:
€ 495,- bij inschrijving voor één cursusdag van de cursusreeks
€ 895,- bij inschrijving voor twee cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.275- bij inschrijving voor drie cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.625,- bij inschrijving voor vier cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.875,- bij inschrijving voor vijf cursusdagen van de cursusreeks
€ 2.075,- bij inschrijving voor alle cursusdagen van de cursusreeks

Alle bedragen zijn inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag