Opslag vloeibare brandstoffen in bovengrondse tanks (PGS30)

zaterdag 01 januari 2022 in Utrecht.

DE VOLGENDE UITVOERING VAN DEZE CURSUSDAG WORDT VOORJAAR 2022 VERZORGD.

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen en kan apart of in combinatie met andere cursusdagen uit de reeks gevolgd worden.

Inleiding

De technische voorschriften waaraan een bovengrondse tankinstallatie voor de opslag van vloeibare brandstoffen moet voldoen zijn via de PGS30 vastgelegd in het Activiteitenbesluit en het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving.

Doel

Primaire doel van de cursusdag is het leren herkennen en beoordelen van een tankinstallatie, inclusief leidingen en appendages. Na het volgen van de cursusdag is de cursist:

 • in staat in korte tijd te beoordelen in hoeverre een installatie aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit, Bal en de richtlijn PGS 30 voldoet
 • op de hoogte van de knelpunten binnen de PGS 30 en de wijze waarop hier in de praktijk mee omgegaan kan worden
 • in staat het nut van een kwalitatief goede installatie uit te leggen aan de gebruiker.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De cursusreeks is ook interessant voor medewerkers van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Programma
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • PGS30 in Activiteitenbesluit en Besluit activiteiten leefomgeving
 • Toepassingsgebied
 • Opzet en indeling PGS30
 • Beoordelingsrichtlijnen (BRL), certificaten en inspecties
 • Achtergronden van technische voorschriften
 • Ontwerp en constructie van de tank
 • Leidingen en appendages (zoals overvulbeveiliging, antihevelvoorziening en lekdetectie)
 • De voorschriften voor ondergrondse tanks zoals die in de PGS28 zijn opgenomen, zijn op een aantal punten vergelijkbaar met die voor bovengrondse tanks; hier wordt kort aandacht aan besteed.
 • Casuïstiek.

Docenten
Docenten van de cursusdag zijn:

 • de heer Hennie Holtman, beleidsadviseur veiligheid en duurzaamheid bij de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (VOTOB),
 • de heer Bram Ploeg, onder andere docent BRL-903 met vele jaren praktijkervaring op dit gebied.

Uitvoering
U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit één of meer cursusdagen of de hele cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen te volgen.

De cursusreeks vindt plaats te Utrecht;

 • Cursusdag Risico’s gevaarlijke stoffen en veiligheid, dinsdag 2 maart 2021
 • Cursusdag Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, dinsdag 9 maart 2021
 • Cursusdag Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15), dinsdag 16 maart 2021
 • Cursusdag Grote opslagen in de PGS15, dinsdag 6 april 2021
 • Cursusdag Opslag vloeibare brandstoffen in bovengrondse tanks (PGS30), donderdag 27 mei 2021
 • Cursusdag Opslag propaan (PGS19), dinsdag 30 maart 2021.

Lestijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorg draagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten per persoon bedragen:
€ 495,- bij inschrijving voor één cursusdag van de cursusreeks
€ 895,- bij inschrijving voor twee cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.275- bij inschrijving voor drie cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.625,- bij inschrijving voor vier cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.875,- bij inschrijving voor vijf cursusdagen van de cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen
€ 2.075,- bij inschrijving voor alle cursusdagen van de cursusreeks

Alle bedragen zijn inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag