Bovengrondse tankinstallaties tot 150m3 (PGS30/BRL7800)

donderdag 21 maart 2024 in Utrecht.

DE BROCHURE VOOR DE UITVOERING IN 2024 VOLGT BINNENKORT.

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen en kan apart of in combinatie met andere cursusdagen uit de reeks gevolgd worden.

Inleiding

De technische voorschriften waaraan een bovengrondse tankinstallatie voor de opslag van vloeibare brandstoffen moet voldoen zijn via de PGS30 en de BRL7800 (sikb) vastgelegd in het Activiteitenbesluit en het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Doel

Primaire doel van de cursusdag is het leren herkennen en beoordelen van een tankinstallatie, inclusief leidingen en appendages. Na het volgen van de cursusdag is de cursist:

  • in staat in korte tijd te beoordelen in hoeverre een installatie aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de PGS 30 (en na invoering van de Omgevingswet het Bal en de PGS 30 / BRL7800 (sikb) ) voldoet
  • op de hoogte van de knelpunten binnen de regelgeving voor bovengrondse tankinstallaties en de wijze waarop hier in de praktijk mee omgegaan kan worden
  • in staat het nut van een kwalitatief goede installatie uit te leggen aan de gebruiker.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De cursusdag is ook interessant voor medewerkers van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Programma

Kern van de cursusdag is het herkennen van de verschillende onderdelen van een bovengrondse tankinstallatie en het begrijpen van de functie ervan:
• Ontwerp en constructie van de tank
• Leidingen en appendages (zoals overvulbeveiliging, antihevelvoorziening en lekdetectie)
• Beoordelingsrichtlijnen (BRL), certificaten en inspecties
Daarnaast wordt in deze geactualiseerde cursusdag ingegaan op zowel de huidige voorschriften in het Activiteitenbesluit als de toekomstige voorschriften van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), en de verschillen daartussen. In het Activiteitenbesluit vormt de PGS30 de basis voor de bovengrondse opslag en aflevering van brandbare stoffen zoals diesel, gasolie,
kerosine en petroleum. Als bij inwerkingtreding van de Omgevingswet het Bal van kracht wordt, wordt de PGS30 grotendeels verlaten, wel blijft certificering (conform BRL7800 (sikb) en PGS30) als erkende maatregel aan de orde.
De kennis over certificering kunt u ook gebruiken bij ondergrondse opslagtanks, waar de BRL7800 (sikb) een vergelijkbare rol heeft.
De cursusdag wordt ondersteund met veel beeldmateriaal en echte onderdelen van een tankinstallatie, bij eerdere uitvoeringen hebben de cursisten dit als zeer positief ervaren.

Docenten
Docenten van de cursusdag zijn:

  • de heer Hennie Holtman, beleidsadviseur veiligheid en duurzaamheid bij de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (VOTOB),
  • de heer Bram Ploeg, onder andere docent BRL 7800 (sikb) met vele jaren praktijkervaring op dit gebied.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit één of meer cursusdagen of de hele cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen te volgen.

De cursusreeks vindt plaats te Utrecht;

  • Cursusdag Risico’s gevaarlijke stoffen en veiligheid,  donderdag 29 februari 2024
  • Cursusdag Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, donderdag 7 maart 2024
  • Cursusdag Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15), donderdag 14 maart 2024
  • Cursusdag Bovengrondse tankinstallaties tot 150m3 (PGS30/BRL7800), donderdag 21 maart 2024
  • Cursusdag Opslag propaan (PGS19), donderdag 28 maart 2024

Lestijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorg draagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten per persoon bedragen:
€ 495,- bij inschrijving voor één cursusdag van de cursusreeks
€ 895,- bij inschrijving voor twee cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.275- bij inschrijving voor drie cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.625,- bij inschrijving voor vier cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.875,- bij inschrijving voor alle cursusdagen van de cursusreeks

Alle bedragen zijn inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag