Cursusdag Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15)

donderdag 14 maart 2024 in Utrecht.

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen en kan apart of in combinatie met andere cursusdagen uit de reeks gevolgd worden.

Inleiding

De opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven wordt geregeld in de omgevingsvergunning en (na invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024) het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Vanuit Bal en/ of vergunning wordt in veel gevallen doorverwezen naar een PGS-richtlijn. De PGS15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15) is de basisrichtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; in de praktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving de meest gebruikte PGS-richtlijn.

Doel
Doel van de cursusdag is de deelnemers op de hoogte te brengen van de regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen vanuit Besluit activiteiten leefomgeving of vergunning, en van de opzet en inhoud van de PGS 15 , en handvatten aan te reiken om een controle van een opslag gevaarlijke stoffen goed uit te kunnen voeren.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De cursusdag is ook interessant voor medewerkers van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Programma
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

• Opbouw en systematiek PGS 15
• Structuur ADR en classificatie gevaarlijke stoffen
• Gevaarlijke stoffen, herkennen
• Verpakkingen en stofscheiding (met casuïstiek)
• Reikwijdte PGS15
• Werkvoorraad, koopmansgoederen, aanverwante stoffen (met casuïstiek)
• (on)brandbare stoffen
• Eisen aan de opslagplaats/ brandwerendheid (WBDBO)
• Tijdelijke opslag

• Opslag van containers met gevaarlijke stoffen
• Overige opgeslagen stoffen zoals gasflessen en peroxiden
• Opslag >10 ton (met casuïstiek)
– eisen aan opslagen groter dan 10.000 kg
– bepalen van het beschermingsniveau
– berekening van het product- en bluswateropvang
– uitgangspuntendocument (UPD)
– aandachtspunten bij het handhaven van opslagplaatsen >10 ton
• Casuïstiek.

Docent
Docent van de cursusdag is Mark van Leeuwen, zelfstandig adviseur omgevingsrecht (MVL-advisering) en voor verschillende opdrachtgevers werkzaam als milieuvergunningverlener met accent op veiligheid.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit één of meer cursusdag(del)en of de hele cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen te volgen.

De cursusreeks vindt plaats te Utrecht:

  • Cursusdag Risico’s gevaarlijke stoffen en veiligheid,  donderdag 29 februari 2024
  • Cursusdag Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, donderdag 7 maart 2024
  • Cursusdag Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15), donderdag 14 maart 2024
  • Cursusdagdeel Bovengrondse tankinstallaties tot 150m3 (PGS30/BRL7800), donderdag 21 maart 2024
  • Cursusdag Opslag propaan (PGS19), donderdag 28 maart 2024

Lestijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur (cursusdag) of van 9.30 tot 12.30 uur (dagdeel).

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten per persoon bedragen:
– € 495,- bij inschrijving voor één cursusdag van de cursusreeks
– € 895,- bij inschrijving voor twee cursusdagen van de cursusreeks
– € 1.275- bij inschrijving voor drie cursusdagen van de cursusreeks
– € 1.625,- bij inschrijving voor vier cursusdagen van de cursusreeks
– De kosten voor het cursusdagdeel op 21 maart bedragen € 275,- per persoon.

Alle bedragen zijn inclusief lesmateriaal, lunch (geen lunch op 21 maart) en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag