Cursusdag Opslag propaan (PGS19)

donderdag 28 maart 2024 in Utrecht.

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen en kan apart of in combinatie met andere cursusdagen uit de reeks gevolgd worden.

Inleiding

Propaantanks worden gebruikt voor de toepassing als brandstof voor verwarmingsdoeleinden maar ook om brandbare gassen op te slaan die worden gebruikt als snijgas in de metaalindustrie. Ook op bouwlocaties komen “mobiele’ propaantanks steeds vaker voor. Opslag en gebruik van propaan is aangeduid als een gevaarlijke risicovolle activiteit.  De opslag van propaan was opgenomen in het Activiteitenbesluit en is vanaf 2024 opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), vanwaaruit wordt verwezen naar de PGS 19. Deze PGS 19 geeft voorschriften voor de opslag van propaan in tanks.

Doel
Doel van de cursusdag is de deelnemers op de hoogte te brengen van regels met betrekking tot opslag van propaan vanuit Besluit activiteiten leefomgeving of vergunning en vanuit de PGS 19, en handvatten aan te reiken om een controle op juiste uitvoering van deze regels goed uit te kunnen voeren.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De cursusdag is ook interessant voor medewerkers van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Programma
Tijdens de cursusdag wordt de PGS19, versie 2021, met de koppeling naar het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), behandeld.

 • Inleiding
 • Karakteristieken van propaan/butaan
 • Voorschriften met betrekking tot propaan in het Besluit activiteiten leefomgeving
 • PGS19:
  • Opslag propaan
  • Opzet, indeling en belangrijke voorschriften
  • Constructie van tanks
  • Onderdelen van een installatie
  • Inspectie en onderhoud
  • Veiligheidsafstanden, intern en extern (Bal)
 • Casuïstiek.

Docent
Docent van de cursusdag is Adrie Kaijser, werkzaam als Group Safety manager bij Indaver N.V. en expert voor zowel de veiligheid- als de milieu (vergunningen) met betrekking tot opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen, en onze vaste docent voor de regels voor opslag van propaan.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit één of meer cursusdag(del)en of de hele cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen te volgen.

De cursusreeks vindt plaats te Utrecht;

 • Cursusdag Risico’s gevaarlijke stoffen en veiligheid,  donderdag 29 februari 2024
 • Cursusdag Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, donderdag 7 maart 2024
 • Cursusdag Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15), donderdag 14 maart 2024
 • Cursusdagdeel Bovengrondse tankinstallaties tot 150m3 (PGS30/BRL7800), donderdag 21 maart 2024
 • Cursusdag Opslag propaan (PGS19), donderdag 28 maart 2024

Lestijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur (cursusdag) of van 9.30 tot 12.30 uur (cursusdagdeel).

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten per persoon bedragen:

– € 495,- bij inschrijving voor één cursusdag van de cursusreeks
– € 895,- bij inschrijving voor twee hele cursusdagen van de cursusreeks
– € 1.275- bij inschrijving voor drie hele cursusdagen van de cursusreeks
– € 1.625,- bij inschrijving voor vier hele cursusdagen van de cursusreeks
– De kosten voor het cursusdagdeel op 21 maart bedragen € 275,-

Alle bedragen zijn inclusief lesmateriaal, lunch (niet op 21 maart) en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag