Cursusdag Opslag propaan (PGS19)

zaterdag 01 januari 2022 in Utrecht.

DE VOLGENDE UITVOERING VAN DEZE CURSUSDAG ZAL VOORJAAR 2022 WORDEN VERZORGD.

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen en kan apart of in combinatie met andere cursusdagen uit de reeks gevolgd worden.

Inleiding

Propaantanks worden gebruikt voor de toepassing als brandstof voor verwarmingsdoeleinden maar ook om brandbare gassen op te slaan die worden gebruikt als snijgas in de metaalindustrie. Ook op bouwlocaties komen “mobiele’ propaantanks steeds vaker voor. Opslag en gebruik van propaan is aangeduid als een gevaarlijke risicovolle activiteit.  De opslag van propaan (maximaal twee tanks van 13kuub) is opgenomen in het Activiteitenbesluit, vanwaaruit wordt verwezen naar de PGS 19. Deze PGS 19 geeft voorschriften voor de opslag van propaan in tanks.

Doel
Doel van de cursusdag is de deelnemers op de hoogte te brengen van regels met betrekking tot opslag van propaan vanuit Activiteitenbesluit of vergunning en vanuit de PGS 19, en handvatten aan te reiken om een controle op juiste uitvoering van deze regels goed uit te kunnen voeren.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De cursusreeks is ook interessant voor medewerkers van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Programma
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Inleiding
 • Karakteristieken van propaan/butaan
 • Voorschriften met betrekking tot propaan in het Activiteitenbesluit
 • PGS19:
  • Opslag propaan
  • Opzet, indeling en belangrijke voorschriften
  • Constructie van tanks
  • Onderdelen van een installatie
  • Inspectie en onderhoud
  • Veiligheidafstanden en relatie met Bevi
 • Casuïstiek.

Docent
Docenten van de cursusdag is de heer A. Kaijser, werkzaam als Group Safety manager bij Indaver N.V. en expert voor zowel de veiligheid- als de milieu (vergunningen) met betrekking tot opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen.

Uitvoering
U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit één of meer cursusdagen of de hele cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen te volgen.

De cursusreeks vindt plaats te Utrecht;

 • Cursusdag Risico’s gevaarlijke stoffen en veiligheid, datum volgt.
 • Cursusdag Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, datum volgt.
 • Cursusdag Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15), datum volgt.
 • Cursusdag Grote opslagen in de PGS15, datum volgt.
 • Cursusdag Opslag vloeibare brandstoffen in bovengrondse tanks (PGS30), donderdag 27 mei 2021
 • Cursusdag Opslag propaan (PGS19), datum volgt.

Lestijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten per persoon bedragen:
€ 495,- bij inschrijving voor één cursusdag van de cursusreeks
€ 895,- bij inschrijving voor twee cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.275- bij inschrijving voor drie cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.625,- bij inschrijving voor vier cursusdagen van de cursusreeks
€ 1.875,- bij inschrijving voor vijf cursusdagen van de cursusreeks Opslag gevaarlijke stoffen
€ 2.075,- bij inschrijving voor alle cursusdagen van de cursusreeks

Alle bedragen zijn inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag