Cursusdag Omgevingswet voor waterbeheerders

dinsdag 24 maart 2020 in Utrecht.

Inleiding

Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor de fysieke leefomgeving versimpelen en samenvoegen. Daarnaast moet de Omgevingswet meer ruimte bieden voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. De Omgevingswet brengt nieuwe beleidsinstrumenten en verantwoordelijkheden met zich mee, en ook een gewijzigd digitaal stelsel ter ondersteuning van de wet. Met de komst van de Omgevingswet zal veel veranderen voor zowel overheden en organisaties die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving als ook voor burgers en bedrijven die gebruik maken van de leefomgeving.
Ook de wet­ en regelgeving met betrekking tot waterkwaliteit en ­kwantiteit gaat veranderen. De Waterwet en andere watergerelateerde regelingen gaan grotendeels op in de Omgevingswet. Water zal daardoor meer worden geïntegreerd in andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Er vinden tal van aanpassingen plaats in de wetgeving; zo wordt de watervergunning een omgevingsvergunning en veranderen de regels voor lozingen, voor projecten komt er een projectbesluit in plaats van het projectplan en de waterschapsverordening komt onder de Omgevingswet te hangen.
Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken voor de waterwet­ en regelgeving. De cursusdag Waterwetgevng in de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat is al op 1 januari 2021, reden genoeg om nu aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

 

Doel

Na het volgen van deze cursus bent u:

• bekend met de doelen en ontwerpprincipes van de Omgevingswet voor het onderdeel water;

• bekend met de opzet en inhoud van de Omgevingswet wat betreft het waterbeheer;

• bekend met de opzet en inhoud van het Besluit activiteiten leefomgeving voor wat betreft het waterbeheer;

• op de hoogte van de gevolgen van de gewijzigde wet– en regelgeving voor de huidige juridische instrumenten en de toepassing daarvan in de praktijk;

• in staat om u een beeld te vormen van de betekenis van de wijzigingen voor het waterbeheer in het algemeen en voor uw eigen organisatie en werkzaamheden in het bijzonder.

 

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers, die tijdens hun werkzaamheden te maken hebben met waterregelgeving; de cursusdag is uiteraard interessant voor medewerkers van waterschappen, hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat, maar zeker ook voor medewerkers van gemeenten, provincies en uitvoeringsdiensten.

Programma

De cursus is verdeeld in drie onderdelen:

A. Omgevingswet voor waterbeheerders

• doelen en ontwerpprincipes van de Omgevingswet

• kerninstrumenten en de betekenis voor water

• algemene maatregelen van bestuur in de Omgevingswet

• redenen voor veranderingen in het waterrecht

• belangrijke veranderingen die de Omgevingswet brengt voor waterbeheerders.

B. De waterbeheerders onder de Omgevingswet

• zorgplichten van de waterbeheerders;

• samenwerken van overheden inzake waterbeheer

• taaktoedeling aan de waterbeheerders inzake waterbeheer

• instructie voor waterbeheerders inzake waterbeheer.

C. Waterkwaliteit onder de Omgevingswet

• normering van de waterkwaliteit onder de Omgevingswet

• de omgevingsvergunning voor wateractiviteiten

• lozingsactiviteiten onder de Omgevingswet

• procedurele bepalingen onder de Omgevingswet

• toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

• rechtsbescherming tegen besluiten van waterbeheerders.

 

Docent

Docent is de heer Gerard Leeman, werkzaam als juridisch adviseur omgevingsrecht en docent bij Mibacu bv. De heer Leeman is onder andere onze docent voor het onderdeel Waterwetgeving de HAMIL-opleiding en de cursusdag Activiteitenbesluit voor waterkwaliteitsbeheerders.

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit de handouts, wetteksten en achtergrondinformatie en wordt aangeleverd op USB-stick, handouts ook op papier. De deelnemers wordt gevraagd zo mogelijk een laptop of netbook mee te nemen, daarnaast zijn enkele netbooks beschikbaar voor gebruik tijdens de cursusdag.

 

Uitvoering

De cursusdag wordt gegeven op dinsdag 24 maart 2020 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.

 

Kosten

De kosten bedragen € 495,- exclusief 21% BTW per deelnemer.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag