Cursusdag Omgevingswet agrarisch

dinsdag 21 november 2023 in Utrecht.

Nieuwe milieuregels voor veehouderijen.

Inleiding
De invoering van de Omgevingswet heeft ook consequenties voor agrarische bedrijven, waaronder veehouderijen zoals melkrundvee-, varkens-, pluimvee- en paardenhouderijen.

Deze cursusdag gaat over de regels voor veehouderijen onder de Omgevingswet:
• Waar blijven de huidige regels voor veehouderijen?
• Wat zijn de grote verschillen nu en straks?
• Hoe zitten de regels in elkaar?
We kijken naar de regels aan de hand van praktijkvoorbeelden van verschillende soorten veehouderijen, u kunt ook zelf van tevoren een casus aanbrengen.

Doel
Doel van de cursusdag is de deelnemers inzicht te geven in de wijzigingen die invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt in de milieuwet- en regelgeving die van toepassing is op veehouderijen (natuurregelgeving wordt niet meegenomen).

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor vergunningverleners, toezichthouders en juridisch medewerkers, werkzaam binnen het agrarisch werkveld bij omgevingsdiensten en gemeenten. De cursusdag is ook interessant voor medewerkers van agrarische organisaties en adviesbureaus.

Programma
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Omgevingswet in het kort
• Besluit activiteiten leefomgeving
– systematiek en begrippen
– agrarische milieubelastende activiteiten
– proefstallen
– praktijkvoorbeelden en casuïstiek
• Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit veehouderij
– vergunningplicht
– indieningsvereisten
– beoordelingsregels
– mer-beoordeling
– overgangsrecht
• Omgevingsplan
– systematiek
– instructieregels geur algemeen
– instructieregels geur dierenverblijven
– instructieregels geur overige agrarische activiteiten
– tijdelijke regels in de bruidsschat.

 

Docent
Docent van de cursusdag is Frences van de Ven, zelfstandig milieuadviseur, specialist agrarische wet- en regelgeving, en docent van onze cursus Milieu en veehouderij.

Uitvoering
De cursusdag vindt plaats op dinsdag 21 november 2023 van 9.30 tot 16.30 uur in Utrecht.

Lesmateriaal
U ontvangt het lesmateriaal, bestaande uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie, digitaal. Wij gaan ervan uit dat u zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. U ontvangt een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 495,- per persoon, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag