Cursusdag Olie- en vetafscheiders

dinsdag 15 oktober 2024 in Huizen.

Inleiding

Kent u het verschil tussen een vetafscheider en een olieafscheider en kunt u beide afscheiders in de praktijk herkennen? Weet u hoe u kunt beoordelen of een vet- of olieafscheider met slibvangput binnen een bedrijf aanwezig dien te zijn, of de afscheider genoeg capaciteit heeft, of deze goed wordt onderhouden en of er niet teveel olie, slib of vet in de afscheider aanwezig is? In de praktijk blijkt ook nog wel eens een verandering aan de afscheider te zijn aangebracht, waardoor van een goede werking geen sprake meer is.
Om het aspect afvalwaterbehandeling te kunnen beoordelen, is het van belang dat u weet hoe een afscheider er van binnen uitziet, wat de werking van een afscheider is en welke eisen er vanuit wet- en regelgeving en NEN-normen aan gesteld worden.
Tijdens de cursusdag Olie- en vetafscheiders wordt ingegaan op de activiteiten waarvoor in het Besluit activiteiten leefomgeving / bruidsschat een afscheider wordt voorgeschreven en op de artikelen die op verschillende lozingen van toepassing zijn. De nadruk zal liggen op uitleg van verschillende typen afscheiders, de werking daarvan en de methoden om de werking van de afscheiders te beïnvloeden.
We zijn voor de cursusdag te gast bij Teeuwissen Rioolreiniging, waar we aan de hand van opengewerkte afscheiders een goed beeld krijgen van de werking en de diverse belangrijke onderdelen.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor vergunningverleners en toezichthouders omgevingsrecht, die te maken hebben of krijgen met bedrijven die lozen op het oppervlaktewater, het hemelwaterriool, het vuilwaterriool of in de bodem en waarbij voor die lozing een bepaalde afscheider is voorgeschreven.

 

Doel
De cursusdag heeft als doel de deelnemer inzicht te verschaffen in
• de eisen die vanuit het Besluit activiteiten leefomgeving / bruidsschat aan lozingen via een afscheider worden gesteld,
• de werking van diverse olie- en vetafscheiders
• de meest voorkomende omissies en gebreken bij afscheiders,

zodat u in staat bent de situatie met betrekking tot lozingen bij een inrichting goed te beoordelen en/of een controle van de lozing via een afscheider goed uit te voeren..

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Inleiding
• Wettelijke voorschriften met betrekking tot lozingen via een afscheider en relatie met NEN-normen
• Eisen aan ows- en vetafscheiders vanuit NEN-normen
• Olieafscheiders:
– soorten afscheiders
– berekening benodigde capaciteit
– onderdelen en werking
– onderhoud (waaronder de zesmaandelijkse laagdiktemeting en de vijf jaarlijkse inspectie/beproeving)
• Vetafscheiders
– soorten afscheiders
– berekening benodigde capaciteit
– onderdelen en werking
– onderhoud
• Voorbeelden en casuïstiek

Docenten
• Gerard Leeman, werkzaam als juridisch adviseur omgevingsrecht bij Mibacu bv, en onze vaste docent op gebied van waterwetgeving,
• Wim Lustig, werkzaam als adviseur op de afdeling olie/water/slib bij de firma Teeuwissen Rioolreiniging.

 

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. U ontvangt een papieren versie van de hand-outs. Wij gaan ervan uit dat u zelf zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen.

Uitvoering
De cursusdag vindt plaats op dinsdag 15 oktober 2024 van 9.30 tot 16.30uur, in het gebouw van Teeuwissen Rioolreiniging te Huizen.

Kosten
De kosten bedragen € 495,- per deelnemer, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag