Cursusdag Natte koeltorens en legionella-preventie

dinsdag 11 februari 2025 in Utrecht.

Inleiding
Een natte koeltoren is een installatie die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollige warmte uit een productieproces en/of een gebouw door middel van het vernevelen van water in een open constructie. Een natte koeltoren moet regelmatig onderhouden en goed beheerd worden, anders kan het een verspreidingsbron van legionellabacteriën zijn, een groot risico voor de directe omgeving.
De regels voor beheer en onderhoud van natte koeltorens staan in het Activiteitenbesluit en vanaf januari 2024 in het Besluit activiteiten leefomgeving. Vergunningverlening en toezicht bij natte koeltorens wordt uitgevoerd door de omgevingsdiensten. Om vergunningverlening voor en toezicht op natte koeltorens goed uit te kunnen voeren, is specifieke kennis van deze installaties onmisbaar. Tijdens de cursusdag worden de verschillende aspecten van natte koeltorens behandeld, ook wordt aandacht besteed aan de legionella-risico’s van biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Doel
De cursusdag heeft tot doel de deelnemers inzicht te geven in de werking van een natte koeltoren, de risico’s die een natte koeltoren met zich meebrengt, de manier waarop dit risico met beheer en onderhoud kan worden beperkt en de specifieke aspecten die van belang zijn voor vergunningverlening en toezicht.

 

Doelgroep
De cursusdag is bedoeld voor toezichthouders en vergunningverleners, werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterschappen, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met natte koeltorens en/of biologische AWZI’s.

 

Programma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Ochtend

 • Inleiding
 • Basiskennis Legionella bacteriën
 • Werking en risico’s van natte koeltorens, AWZI’s en andere legionella-besmettingsbronnen
 • Koeltorens opsporen en herkennen
 • Koeltorens in de Atlas Leefomgeving
 • Wettelijke voorschriften
 • Betrokken partijen
 • Vergunningen en maatwerk

Middag

 • Locatiebezoek
 • Beoordelen Risico Analyses en Beheersplannen
 • Overige aspecten, onder andere monsterneming, afvalwater en calamiteiten
 • (Ingebrachte) casuïstiek
 • Beantwoorden van vragen en uitwisselen praktijkervaringen
 • Follow-up bij toekomstige problemen/vragen

Docent
Docent van de cursusdag is Jan Rullens. Jan heeft ruime ervaring met milieuregelgeving, toezicht en handhaving en de legionellaproblematiek en verzorgt al jaren cursussen met natte koeltorens als onderwerp.

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen een USB-stick met het lesmateriaal, bestaande uit de presentaties, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Uitvoering
De cursusdag vindt plaats op dinsdag 11 februari 2025 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht (Beatrixgebouw).

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 575,- per persoon, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag