Cursusdag Koudemiddelen

dinsdag 09 april 2024 in Utrecht.

Inleiding

De meeste koelinstallaties zijn nog gevuld met de bekende synthetische koudemiddelen; f-gassen en (H)CFK’s. Vanwege de schadelijkheid van deze gassen voor ozonlaag en klimaat, wordt het gebruik hiervan steeds meer aan banden gelegd. De zwaardere CFK’s mogen of nu al of straks niet meer worden toegepast vanwege hun schadelijke eigenschappen.
Veel bedrijven stappen dan ook over op natuurlijke koudemiddelen. Bij koelinstallaties en warmtepompen wordt steeds meer gebruik gemaakt van natuurlijke koudemiddelen zoals CO2, butaan, propaan, water en ammoniak. Ook de meeste van deze stoffen zijn niet risicoloos en toepassing ervan brengt gevaren met zich mee, wat meermaals is gebleken, bij enkele calamiteiten met natuurlijke koudemiddelen zijn mensen onwel geworden.
Toezicht op gebruik van koudemiddelen blijft noodzakelijk, enerzijds om te controleren of toepassing en uitfasering van f-gassen en (H)CFK’s volgens wetgeving wordt uitgevoerd, anderzijds om ongelukken bij de toepassing van natuurlijke koudemiddelen zoveel mogelijk te voorkomen.
Tijdens de cursusdag Koudemiddelen komen zowel synthetische als natuurlijke koudemiddelen aan bod. Wat zijn de eigenschappen en gevaren van deze stoffen? Hoe worden kilogrammen f-gas omgerekend naar ton CO2-equivalenten? Waar vinden we de regels voor koudemiddelen? Bij welke hoeveelheid natuurlijke koudemiddelen wordt een activiteit vergunningplichtig? Al dit soort vragen komen aan bod.

Doel
De cursusdag heeft als doel de deelnemer inzicht te verschaffen in:
• De typen synthetische én natuurlijke koudemiddelen, eigenschappen, gevaren en toepassing ervan.
• De (nieuwe) wet- en regelgeving van toepassing op gebruik van zowel synthetische als natuurlijke koudemiddelen.
• De eisen die vanuit deze wet- en regelgeving worden gesteld aan toepassing van synthetische en natuurlijke koudemiddelen.

De cursusdag is bedoeld voor vergunningverleners en toezichthouders omgevingsrecht van omgevings- of regionale uitvoeringdiensten en gemeenten, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met bedrijven waar installaties met koudemiddelen aanwezig zijn.

Onderwerpen

Tijdens de cursusdag komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Inleiding koudemiddelen
• Synthetische en natuurlijke koudemiddelen:
– typen en eigenschappen
– gevaaraspecten
– toepassingen
• Regelgeving synthetische koudemiddelen:
– beleid inzake uitfaseren gebruik F-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen
– Europese regelgeving; F-gassen verordening en Verordening ozonlaagafbrekende stoffen
– vertaling naar Nederlandse wet- en regelgeving
– toepassing Global Warming Potential (GWP)
• Regelgeving natuurlijke koudemiddelen:
– natuurlijke koudemiddelen in Besluit activiteiten leefomgeving
– PGS-richtlijnen:
– PGS12 en PGS13 (ammoniak)
– PGS9 (CO2)
– installatie-eisen Pressure Equipment Directive (PED) / Besluit warenwetdrukapparatuur
• Keuringsregimes en lekcontroleverplichtingen koudemiddelen:
– lezen en beoordelen logboeken
• Certificering en diplomering koelinstallatiebedrijven
De lesstof wordt zoveel mogelijk interactief en aan de hand van voorbeelden behandeld.

Docent
Docent is de heer Adrie Kaijser, voorheen werkzaam als veiligheidsmanager  en één van onze vaste docenten voor cursussen op gebied van veiligheid en opslag gevaarlijke stoffen.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen.
De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Uitvoering
De cursusdag wordt verzorgd op dinsdag 9 april 2024, van 9.30 tot 16.30uur te Utrecht.

Kosten
De deelnamekosten bedragen € 525,- per deelnemer, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag