Cursus Vergunningverlening, component milieu

dinsdag 30 oktober 2018 in Utrecht.

DE CURSUS VERGUNNINGVERLENING WORDT IN HET NAJAAR VAN 2019 OPNIEUW VERZORGD, DE NIEUWE DATA WORDEN BINNENKORT OP DE WEBSITE GEPLAATST.

Inleiding
Door de wijzigingen in het omgevingsrecht de afgelopen jaren, met name de invoering van het Activiteitenbesluit in 2008 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010, is het vak van milieuvergunningverlener sterk gewijzigd. Een ‘milieu’-vergunning is nu een omgevingsvergunning; enkelvoudig voor alleen de component “milieu” of meervoudig met daarin ook componenten als bouwen, afwijken van het bestemmingsplan, gebruik, inrit, sloop en monumenten, en met een samenloop met de Waterwet en de Wet natuurbescherming.
Vergunningverlening van de component milieu vereist kennis van Wabo en Wet milieubeheer, kennis van de systematiek van vergunning verlenen en van aanhakende wet- en regelgeving vanuit de Wabo, kennis van technieken en inzicht in de milieubelasting van een bedrijf. Daarnaast moet een vergunningverlener op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en op stapel staande wetswijzigingen en hierop kunnen anticiperen.
De cursus Vergunningverlening is een compacte cursus van zeven dagen, waarin de meest voorkomende onderwerpen binnen vergunningverlening, component milieu, zijn ondergebracht. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor milieuvergunningverlening.

Uitgangspunt
Het opstellen van een kwalitatief goede omgevingsvergunning (voor deze cursus in het bijzonder de component milieu) is een belangrijke taak. Van een vergunningverle(e)n(st)er wordt verwacht dat hij of zij niet alleen de milieuwetgeving kent, maar deze ook integraal toe kan passen. En wel zodanig dat op het niveau van de te stellen voorschriften wordt voldaan aan het uitgangspunt van de Wabo; “de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften zijn op elkaar afgestemd!”. Een vergunningverlener heeft tegenwoordig niet alleen met voorschriften in de omgevingsvergunning van doen, maar ook met de voorschriften uit hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit. Kennis van hoofdstuk 2 en 3 en van de relatie tussen vergunning en Activiteitenbesluit is voor een vergunningverlener essentieel.

Medewerk(st)ers vergunningverlening van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, de cursus is interessant voor zowel technische als juridische medewerk(st)ers.

Onderwerpen die tijdens de zevendaagse cursus behandeld worden zijn:

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daaruit voortvloeiende procedures
 • Besluit omgevingsrecht en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Bor en Mor)
 • Richtlijn Industriële Emissies (RIE)
 • Soorten vergunningen
 • Verklaring van geen bedenkingen
 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm)
 • Activiteitenbesluit (meldingen, maatwerk, hoofdstuk 3)
 • Samenhang met aan de Wabo gerelateerde wetgeving
 • Omgevingsloket Online (OLO)
 • Vergunningvoorschriften
 • Zienswijzen en weigeringsgronden
 • Milieu-effectrapportage (Mer)
 • Beste beschikbare technieken
 • IPPC-bedrijven
 • Externe veiligheid
 • Lucht
 • Geluid
 • Bodembescherming
 • PGS-richtlijnen
 • Afvalstoffen en afvalwater
 • Energiebesparing
 • Consequenties van de Omgevingswet voor vergunningverlening
 • Casuïstiek en jurisprudentie.

In de cursus wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden om de lesstof te verduidelijken. Deelnemers dienen rekening te houden met enkele uren zelfstudie per week naast de contacturen.

 

 

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd. Iedere deelnemer ontvangt een ASUS-notebook, waarop het lesmateriaal gedownload kan worden. Daarnaast ontvangen de deelnemers een lesmap met per cursusdag een papieren versie van de hand-outs.

Certificaat
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een Certificaat van deelname.

Uitvoering
De zevendaagse cursus vindt plaats in het najaar van 2019, de exacte data worden binnenkort op de website geplaatst.

Kosten
De kosten voor de zevendaagse cursus bedragen € 2.395,- exclusief 21% BTW per persoon, inclusief lunch en koffie/thee, netbook en lesmateriaal.

 

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag