Cursus Vergunningverlening, component milieu

woensdag 18 september 2024 in Utrecht.

Inleiding

Vergunningverlening component milieu vereist kennis van en inzicht in de huidige wetgeving, –  Omgevingswet en de daaronder vallende wet- en regelgeving-  én de systematiek van het verlenen van een vergunning, en tevens kennis van technieken en inzicht in de milieubelasting van een bedrijf. Daarnaast moet een vergunningverlener op de hoogte zijn van het overgangsrecht met betrekking tot invoering van de Omgevingswet.

De cursus Vergunningverlening is een compacte cursus van zeven dagen, waarin de meest voorkomende onderwerpen binnen vergunningverlening, component milieu, zijn ondergebracht. Zowel de technisch als de juridische aspecten worden belicht.

Uitgangspunt

Het opstellen van een kwalitatief goede omgevingsvergunning component milieu is een belangrijke taak. Als vergunningverlener moet u niet alleen de milieuregelgeving kennen, maar deze ook integraal toe kunnen passen, en wel zo dat de vergunning voldoet aan het uitgangspunt dat “de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd”. Bij vergunningverlening heeft u niet alleen met voorschriften in de omgevingsvergunning te maken, maar ook met de voorschriften uit met name het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsplan van de betreffende gemeente. Kennis van deze voorschriften en van de relatie hiervan met de vergunningvoorschriften is voor u als vergunningverlener essentieel.

Doel

De cursus heeft als doel u inzicht te geven in de diverse aspecten van omgevingsvergunningen en meldingen milieu en in de verschillende procedures bij vergunningverlening en rechtsbescherming, en u vaardigheden aan te reiken om:

 • de aanvraag te beoordelen en te bepalen welke potentiële milieubelasting de activiteiten veroorzaken
 • te beoordelen of er sprake is van vergunningplicht en wie het bevoegd gezag is voor behandeling van de aanvraag
 • de koppelingen en dwarsverbanden met andere wet- en regelgeving toe te passen
 • te beoordelen of het beoogde voorschriftenpakket in juridische en technische zin passend is en
 • zienswijzen te beoordelen op gegrondheid en juist in de considerans te verwoorden,

zodat een juridisch en technisch correcte vergunning tot stand komt, die een eventuele rechterlijke toets kan doorstaan.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers vergunningverlening van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus.

Inhoud

Onderwerpen die tijdens de zevendaagse cursus behandeld worden zijn:

 • Omgevingswet, Omgevingsbesluit en Omgevingsregeling
 • Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en (tijdelijk) gemeentelijk omgevingsplan (bruidsschat)
 • Overgangsrecht
 • Procedures
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • Richtlijn Industriële Emissies (RIE) en IPPC-bedrijven
 • Complexe bedrijven
 • Milieubelastende activiteiten en vergunningplicht
 • Meldingen en informatieplicht, maatwerk
 • Soorten vergunningen
 • Beoordeling van de vergunningaanvraag
 • Het begrip instemming
 • Vergunningvoorschriften
 • Zienswijzen en weigeringsgronden
 • Milieu-effectrapportage (Mer)
 • Beste beschikbare technieken
 • Externe veiligheid
 • Lucht
 • Geluid
 • Bodembescherming
 • PGS-richtlijnen
 • Afvalstoffen en afvalwater
 • Energiebesparing
 • Casuïstiek en jurisprudentie

In de cursus wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden om de lesstof te verduidelijken. Deelnemers dienen rekening te houden met enkele uren zelfstudie per week naast de contacturen.

Docenten

De docenten van de cursus zijn:

 • Michel van Tunen, senior milieumedewerker, vergunningverlener en trainer bij de Omgevingsdienst IJmond,
 • Mark van Leeuwen, zelfstandig adviseur omgevingsrecht (MVL-advisering) en voor verschillende opdrachtgevers werkzaam als milieuvergunningverlener met accent op veiligheid.

 

Lesmateriaal
Het lesmateriaal ontvangt u digitaal en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat u zelf een laptop of tablet meeneemt naar de cursusdagen, om de bestanden tijdens de les te kunnen lezen. Aan het begin van elke cursusdag krijgt u een papieren versie van de handouts..

Certificaat
Na afloop van de cursus ontvangt u een Certificaat van deelname.

Uitvoering
De zevendaagse cursus vindt plaats op de woensdagen 18 en 25 september, 2, 9 en 16 oktober en 6 en 13 november 2024 van 9.30 uur tot 16.30 uur te Utrecht.

Kosten
De kosten voor de zevendaagse cursus bedragen € 2.595,- exclusief 21% BTW per persoon, inclusief lunch en koffie/thee en lesmateriaal.

 

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag