Cursus Toezicht bij glastuinbouwbedrijven (2 dagen)

dinsdag 03 oktober 2023 in Utrecht en het Westland.

Inleiding
De inhoud van het vroegere Besluit glastuinbouwbedrijven milieubeheer is sinds 2013 opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Achteraf bezien was dit een grote verandering, met name voor de bevoegde gezagen. Voorheen viel het Besluit glastuinbouw volledig onder het werkveld van de waterkwaliteitsbeheerder. Nu de glastuinbouwbedrijven onder het Activiteitenbesluit vallen, ligt het toezicht zowel bij de waterkwaliteitsbeheerder als bij de omgevingsdiensten / gemeenten. Beide partijen moeten gezamenlijk zorgen dat de toch wel ingewikkelde regels uit het Activiteitenbesluit door de glastuinbouwbedrijven worden nageleefd. Ook de zuiveringsplicht, ingevoerd in 2018, wat onder andere inhoudt dat lozingswater wat gewasbeschermingsmiddelen bevat eerst gezuiverd moet worden, is voor vele toezichthouders nog onbekend terrein.
Niet in elk deel van Nederland is glastuinbouw aanwezig. Misschien daarom is er weinig opleidingsaanbod specifiek gericht op toezicht bij glastuinbouwbedrijven. Maar juist omdat de wetgeving voor deze bedrijven zo specifiek en complex is, is het voor de toezichthouders die wél glastuinbouwbedrijven in hun pakket hebben van groot belang goed op de hoogte te zijn van de regels. Daarom heeft Mibacu samen met Richard Looije van het Hoogheemraadschap van Delfland, de regio met de meeste glastuinbouwbedrijven, een tweedaagse cursus met betrekking tot milieutoezicht bij glastuinbouwbedrijven ontwikkeld.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers van zowel omgevingsdiensten als water-/ hoogheemraadschappen, die tijdens hun werkzaamheden te maken hebben of krijgen met toezicht op glastuinbouwbedrijven.

Doel

De cursus heeft tot doel de deelnemer inzicht te verschaffen in de complexe bedrijfsvoering van glastuinbouwbedrijven en de milieuwet- en regelgeving die hierop van toepassing is, zodat hij of zij zelfstandig een bedrijfscontrole binnen deze branche uit kan voeren, een goede gesprekspartner kan zijn voor de betreffende ondernemer en de relevante administratieve gegevens kan doorgronden.

Docenten

  • Gastdocent is Richard Looije, werkzaam als toezichthouder glastuinbouwbedrijven bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Richard is voorheen werkzaam geweest binnen de glastuinbouw en kent deze bedrijfstak daardoor van binnenuit.
  • Tweede docent is Gerard Leeman, werkzaam als juridisch adviseur bij Mibacu bv en onze vaste docent voor onder andere het Activiteitenbesluit.

Programma

De tweedaagse cursus heeft een praktische insteek. De eerste cursusdag wordt de wet- en regelgeving uitgelegd, zoveel mogelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Tijdens de tweede dag worden twee glastuinbouwbedrijven bezocht, om de lesstof toe te passen in de praktijk.

Eerste cursusdag:
• Inleiding
• Types glastuinbouw en de technische bedrijfsvoering
• Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot glastuinbouw:
– hoofdstuk 1 en 2, met name lozingen, licht, geluid en afvalstoffen
– hoofdstuk 3, specifieke voorschriften glastuinbouw
– hoofdstuk 3, bijbehorende onderdelen, zoals stookinstallatie, bovengrondse opslagtanks, energiebesparing en toepassing gewasbeschermingsmiddelen
– hoofdstuk 4, met name opslag gevaarlijke stoffen

• Wijzigingen voor glastuinbouw bij invoering van de Omgevingswet

Tweede cursusdag:
• terugblik eerste dag en beantwoorden vragen
• uitleg doel en inhoud van de twee bedrijfsbezoeken
• bedrijfsbezoek aan glastuinbouwbedrijf met teelt in de vollegrond
• bedrijfsbezoek aan glastuinbouwbedrijf met substraatteelt
• Nabespreking bedrijfsbezoeken

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdagen, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Uitvoering
De cursus vindt plaats op de dinsdagen 3 en 10 oktober 2023 van 9.30 tot 16.30 uur. De eerste cursusdag is in Utrecht, de tweede cursusdag vindt plaats in het Westland bij twee glastuinbouwbedrijven (vollegrondteelt en substraatteelt).

Kosten
De kosten bedragen € 795,- exclusief 21% BTW per deelnemer.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag