Cursus Toezicht bij glastuinbouwbedrijven (2 dagen)

dinsdag 19 november 2024 in Utrecht en het Westland.

Inleiding
Vanaf 1 januari 2024 vallen glastuinbouwbedrijven onder de Omgevingswet; het toezicht op glastuinbouwbedrijven ligt zowel bij de waterkwaliteitsbeheerder als bij de omgevingsdiensten/gemeenten. Beide partijen moeten gezamenlijk zorgen dat de toch wel ingewikkelde regels door glastuinbouwbedrijven worden nageleefd. De specifieke voorschriften voor glastuinbouw staan nu in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), daarnaast zijn ook het omgevingsplan en mogelijk de waterschapsverordening van toepassing. De meeste voorschriften voor glastuinbouw van voor 1 januari 2024 zijn terug te vinden in de nieuwe wetgeving, maar er zijn enkele wijzigingen. Ook de zuiveringsplicht, ingevoerd in 2018, wat onder andere inhoudt dat lozingswater wat gewasbeschermingsmiddelen bevat eerst gezuiverd moet worden, is voor veel toezichthouders nog onbekend terrein.
Niet in elk deel van Nederland is glastuinbouw aanwezig, daarom is er weinig opleidingsaanbod specifiek gericht op toezicht bij glastuinbouwbedrijven. Maar juist omdat de wetgeving voor deze bedrijven zo specifiek en complex is, is het voor toezichthouders die wél glastuinbouwbedrijven in hun pakket hebben belangrijk goed op de hoogte te zijn van de geldende regels. Daarom verzorgt Mibacu, samen met Richard Looije van het Hoogheemraadschap van Delfland, jaarlijks deze tweedaagse cursus.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers van zowel omgevingsdiensten als water-/ hoogheemraadschappen, die tijdens hun werkzaamheden te maken hebben of krijgen met toezicht op glastuinbouwbedrijven.

Doel

De cursus heeft tot doel u inzicht te geven in de complexe bedrijfsvoering van glastuinbouwbedrijven en de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is, zodat u zelfstandig een controle binnen deze branche uit kan voeren, een goede gesprekspartner kan zijn voor de betreffende ondernemer en de relevante administratieve gegevens kan doorgronden.

Docenten

  • Gastdocent is Richard Looije, werkzaam als toezichthouder glastuinbouwbedrijven bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Richard is voorheen werkzaam geweest binnen de glastuinbouw en kent deze bedrijfstak daardoor van binnenuit.
  • Tweede docent is Gerard Leeman, werkzaam als juridisch adviseur bij Mibacu bv en onze vaste docent voor onder andere het Besluit activiteiten leefomgeving en toezicht en handhaving.

Programma

De tweedaagse cursus heeft een praktische insteek. De eerste cursusdag wordt de wet- en regelgeving uitgelegd, zoveel mogelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Tijdens de tweede dag worden twee glastuinbouwbedrijven bezocht, om de lesstof toe te passen in de praktijk.

Eerste cursusdag:
• Inleiding
• Types glastuinbouw en de technische bedrijfsvoering
• Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) met betrekking tot glastuinbouw:
– aanwijzing activiteiten glastuinbouw
– specifieke voorschriften glastuinbouw
– veel voorkomende bedrijfsoverstijgende activiteiten, zoals stookinstallatie, bovengrondse opslagtanks, energiebesparing, opslag verpakte gevaarlijke stoffen
– opslag en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen
• Relevante aspecten uit hoofdstuk 22 Omgevingsplan (bruidsschat) en hoofdstuk 10 Wet milieubeheer
• Relatie Bal en waterschapsverordening voor glastuinbouw.

 

Tweede cursusdag:
• terugblik eerste dag en beantwoorden vragen
• uitleg doel en inhoud van de twee bedrijfsbezoeken
• bedrijfsbezoek aan glastuinbouwbedrijf met teelt in de vollegrond
• bedrijfsbezoek aan glastuinbouwbedrijf met substraatteelt
• Nabespreking bedrijfsbezoeken

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat u zelf zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdagen, om de bestanden te kunnen lezen. U ontvangt bij de start van de cursus een papieren versie van de handouts.

Uitvoering
De cursus vindt plaats op dinsdag 19 en donderdag 28 november 2024 van 9.30 tot 16.30 uur. De eerste cursusdag is in Utrecht, de tweede cursusdag vindt plaats in het Westland bij twee glastuinbouwbedrijven (vollegrondteelt en substraatteelt).

Kosten
De kosten bedragen € 825,- exclusief 21% BTW per deelnemer.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag