Cursus Milieuvergunning en -melding onder de Omgevingswet

dinsdag 21 mei 2024 in Utrecht.

De invoering van de Omgevingswet heeft consequenties voor het reguleren van de activiteiten van bedrijven. Nu de Omgevingswet enkele maanden van kracht is, wordt duidelijk wat de impact van deze stelselwijziging is op de werkzaamheden van een vergunningverlener component milieu.
In deze cursus worden de belangrijkste wijzigingen voor meldingen en vergunningen behandeld. Er wordt ondermeer ingegaan op de volgende vragen zoveel mogelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden:
• Welke milieubelastende activiteiten zijn vergunningplichtig?
• Wat zijn de grote verschillen tussen toen en nu?
• Welke melding- en informatieplichten bestaan er?
• Waar staan de indieningsvereisten voor het aanvragen van de vergunning?
• Waar staan de regels voor het beoordelen van aanvragen?
• Welke procedures moeten worden gevolgd?

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers vergunningen en meldingen, component milieu, van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus.

 

Doel

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de wijzigingen door het van kracht worden van de Omgevingswet in de procedures en in de wet- en regelgeving die van toepassing is bij het verlenen van milieuvergunningen en verwerken van milieumeldingen.

 

Programma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Inleiding, de Omgevingsvergunning milieu binnen de Omgevingswet
 • Van inrichting naar (verzameling van) milieubelastende activiteiten
 • Aanwijzing vergunningplicht (hoofdstuk 3 Besluit activiteiten leefomgeving)
 • Reikwijdte vergunningplicht
 • Indieningsvereisten voor een aanvraag (hoofdstuk 7 Omgevingsregeling)
 • Beoordelingscriteria (hoofdstuk 8 Besluit kwaliteit leefomgeving)
 • MER-beoordelingsbesluit (bijlage V van Omgevingsbesluit)
 • Actualisatie van de vergunning:
  – aandachtspunten bij revisie
  – opgesplitste milieuaspecten
 • Nieuwe vergunningplichten
 • Vergunningverlening in het omgevingsplan (milieudeel)
 • Legesverordening
 • Overgangsrecht
 • Casuistiek.

Docent
Docent van de cursus is John Mens van Mens milieuadvies, werkzaam als senior medewerker vergunningen.

Lesmateriaal
U ontvangt het lesmateriaal, bestaande uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie, digitaal. Wij gaan ervan uit dat u zorgdraagt voor
een laptop of tablet tijdens de lesdagen om de bestanden te kunnen lezen.
U ontvangt een papieren versie van de handouts.

 

Uitvoering
De cursus vindt plaats op de dinsdagen 21 en 28 mei 2024 van 9.30 tot 16.30 uur in Utrecht.

 

Kosten
De kosten bedragen €850,- per deelnemer.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag