Cursus Frontoffice medewerker omgevingsrecht (2dagen)

maandag 01 mei 2023 - Friday 01 October 2021 in Utrecht.

DEZE CURSUS WORDT GEPLAND ZODRA DUIDELIJK IS WANNEER DE OMGEVINGSWET DEFINITIEF VAN KRACHT WORDT.

Deze cursus kan los of in combinatie met de Praktijkopleiding juridische vaardigheden vth omgevingsrecht worden gevolgd.

Inleiding

De gemeente fungeert als aanspreekpunt voor burgers, bedrijven en andere overheden, doordat in de meeste wetgeving de gemeente wordt aangewezen als bevoegd gezag voor vergunningaanvragen en meldingen.
De gemeente is daarmee de spil in alle overheidscontacten binnen de fysieke leefomgeving. Dit geldt in het bijzonder voor het omgevingsrecht, waarbij de gemeente de schakel vormt naar de regionale uitvoerings- of omgevingsdienst.

In de procedures binnen het omgevingsrecht wordt onderscheid gemaakt in front- en backoffice activiteiten. De frontofficemedewerker heeft een huisartsenfunctie; de meeste zaken handelt hij of zij zelfstandig af en wanneer het gecompliceerder wordt, verwijst hij of zij door naar de juiste backoffice medewerker of specialist.
Om gesprekspartner te zijn voor burgers en bedrijven moet een frontofficemedewerker over kennis van de wet- en regelgeving beschikken en inzicht hebben in dwarsverbanden tussen diverse wetten en verordeningen. De functie van frontoffice medewerker is binnen het omgevingsrecht essentieel; met een correcte intake kunnen de collega’s van de backoffice de klantvraag direct in uitvoering brengen.

Doel
De deelnemers van voldoende kennis van omgevingsrecht te voorzien om de taak van frontofficemedewerker goed uit te kunnen voeren en op de hoogte te brengen van de naderende verandering op grond van de Omgevingswet.

 

Doelgroep
Frontoffice medewerkers, die voor hun werkzaamheden moeten beschikken over brede kennis van het omgevingsrecht. De cursus is ook interessant voor degenen die pas kort in het omgevingsrecht werkzaam zijn en/of kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanhakende wetgeving missen.

Programma
De volgende onderwerpen worden behandeld:

Dag 1:
• Inleiding recht
• Hoe werkt de overheid
• Algemene wet bestuursrecht
• Wettelijk kader omgevingsrecht
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
• Wet ruimtelijke ordening, Woningwet en Wet milieubeheer
• Het lezen van een bestemmingsplan
• Werken met het Omgevingsloket Online en www.ruimtelijkeplannen.nl

Dag 2:

• Veel gestelde vragen aan de publieksbalie omgevingsrecht (FAQ’s)
• Vergunningvrij bouwen (basis)
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verdieping)
• Besluit en Regeling omgevingsrecht (Bor en Mor), inclusief recente wijzigingen
• Veranderingen als gevolg van de Omgevingswet
• Casuïstiek

Docent
De heer Jan Boer, strategisch beleidsadviseur omgevingsrecht bij de gemeente IJsselstein.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
Wanneer de Omgevingswet is ingevoerd.

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen een USB-stick met het lesmateriaal, bestaande uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.
Na afloop van de cursus wordt een deelnamecertificaat afgegeven.

Kosten
De deelnamekosten per persoon bedragen:
• alleen de tweedaagse cursus Frontoffice medewerker € 795,-
• alleen de zesdaagse opleiding Juridisch vaardigheden € 2.100,-, (inclusief examen)
• zowel de cursus Frontoffice medewerker als de opleiding Juridische vaardigheden € 2.550,- (inclusief examen)

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag