Cursus Frontoffice medewerker omgevingsrecht (2dagen)

donderdag 24 januari 2019 - Thursday 31 January 2019 in Utrecht.

Deze cursus kan los of in combinatie met de Praktijkopleiding juridische vaardigheden vth omgevingsrecht worden gevolgd.

Inleiding

De gemeente fungeert als aanspreekpunt voor burgers, bedrijven en andere overheden, doordat in de meeste wetgeving de gemeente wordt aangewezen als bevoegd gezag voor vergunningaanvragen en meldingen.
De gemeente is daarmee de spil in alle overheidscontacten. Dit geldt in het bijzonder voor het omgevingsrecht, waarbij de gemeente de schakel vormt naar de regionale uitvoerings- of omgevingsdienst.

In de procedures binnen het omgevingsrecht wordt onderscheid gemaakt in front- en backoffice activiteiten. De frontofficemedewerker heeft een huisartsenfunctie; de meeste zaken handelt hij of zij zelfstandig af en wanneer het gecompliceerder wordt, verwijst hij of zij door naar de juiste backoffice medewerker of specialist.
Om gesprekspartner te zijn voor burgers en bedrijven moet een frontofficemedewerker over kennis van de wet- en regelgeving beschikken en inzicht hebben in dwarsverbanden tussen diverse wetten en verordeningen. De frontofficemedewerker is binnen het omgevingsrecht belangrijker dan ooit, omdat veel taken in de backoffice
worden uitgevoerd.

Doel
De deelnemers van voldoende kennis van omgevingsrecht te voorzien om de taak van frontofficemedewerker goed uit te kunnen voeren en op de hoogte te brengen van de naderende verandering op grond van de Omgevingswet.

 

Doelgroep
Frontoffice medewerkers, die voor hun werkzaamheden moeten beschikken over brede kennis van het omgevingsrecht. De cursus is ook interessant voor degenen die pas kort in het omgevingsrecht werkzaam zijn en/of kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanhakende wetgeving missen.

Programma
De volgende onderwerpen worden behandeld:

Dag 1:
• Inleiding recht
• Hoe werkt de overheid
• Algemene wet bestuursrecht
• Wettelijk kader omgevingsrecht
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
• Wet ruimtelijke ordening, Woningwet en Wet milieubeheer
• Het lezen van een bestemmingsplan
• Werken met het Omgevingsloket Online en www.ruimtelijkeplannen.nl

Dag 2:

• Veel gestelde vragen aan de publieksbalie omgevingsrecht (FAQ’s)
• Vergunningvrij bouwen (basis)
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verdieping)
• Besluit en Regeling omgevingsrecht (Bor en Mor), inclusief recente wijzigingen
• Veranderingen als gevolg van de Omgevingswet
• Casuïstiek

Docent
De heer Jan Boer, strategisch beleidsadviseur omgevingsrecht van de gemeenten IJsselstein en Montfoort.

Uitvoering
• Cursus Frontoffice medewerker: donderdagen 24 en 31 januari 2019 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
Praktijkopleiding Juridische vaardigheden vergunningverlening en handhaving omgevingsrecht: donderdagen 7 en 14 februari en 7, 14, 21 en 28 maart 2019 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
• Examen: donderdagochtend 4 april 2019 te Utrecht.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd op een USB-stick. Tijdens de cursusdagen is voor iedere deelnemer een netbook beschikbaar. Daarnaast wordt een papieren versie van de handouts verstrekt.
Na afloop van de cursus wordt een deelnamecertificaat afgegeven.

Kosten
De deelnamekosten per persoon bedragen:
• alleen de tweedaagse cursus Frontoffice medewerker € 795,-
• alleen de zesdaagse opleiding Juridisch vaardigheden € 2.100,-, (inclusief examen)
• zowel de cursus Frontoffice medewerker als de opleiding Juridische vaardigheden € 2.550,- (inclusief examen)

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag