Driedaagse cursus Afvalstoffenwetgeving

zaterdag 01 maart 2025 in Utrecht.

EEN VOLGENDE UITVOERING VAN DE CURSUS AFVALSTOFFENWETGEVING WORDT GEPLAND IN DE EERSTE HELFT VAN 2025, MEER INFO WORDT BINNENKORT OP DE WEBSITE GEPLAATST.

Inleiding

De druk op onze leefomgeving die voortkomt uit grondstoffengebruik en afvalproductie is hoog en verdient blijvende aandacht. Gedegen vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van afvalstoffen is en blijft noodzakelijk. De wetgeving voor afvalstoffen is echter complex en daarmee vergunningverlening en toezicht op deze materie eveneens. Nu de weg bewandeld wordt van lineaire economie naar circulaire economie (2050) is het de moeite meer dan waard om je als vergunningverlener of toezichthouder te verdiepen in deze ingewikkelde, maar veelzijdige materie.

Doel
Doel van de cursus is u op de hoogte te brengen van alle aspecten van afvalstoffenwetgeving, nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie, en toepassing daarvan in de praktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

De cursus is met name bedoeld voor vergunningverleners, toezichthouders, juristen en juridisch medewerkers binnen het werkveld milieu, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met afgifte, inzameling, opslag en verwerking van afvalstoffen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Dag 1:
• Introductie aan de hand van een casus waarbij aspecten van vergunningverlening, inspectie en handhaving aan de orde komen
• Begrip afvalstof; wat is een afvalstof, welke handelingen worden verricht en welke wetgeving is van toepassing?
• Kaderrichtlijn afvalstoffen; de invloed van Europese wetgeving
• Einde afvalstof, bijproduct, voortgezet gebruik; criteria wanneer het predicaat afvalstof kan komen te vervallen of wanneer voldaan wordt aan bijproduct criteria
• Wet milieubeheer, hoofdstuk 10; definities, eisen met betrekking tot het beheer van afvalstoffen
• Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3); het Nederlandse beleid en de invloed hiervan op onze vergunningverlening en toezicht
• Circulaire economie; wat is circulaire economie en hoe wordt het bereikt?
• Besluit activiteiten leefomgeving (Bal); opslaan, mengen, scheiden, verdichten, op of in de bodem brengen en verbranden van afvalstoffen, inclusief mengverbod van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval
• Afvalstoffenverordening; gemeentelijke regels

Dag 2:
• Europese afvalstoffenlijst; onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke afvalstoffen en het belang van een juiste indeling voor vergunningverlening en toezicht
• Vergunningen; afvalstoffen in de omgevingsvergunning
• Zeer Zorgwekkende stoffen; ZZS in afvalstoffen
• Afgifte van afvalstoffen; aan wie en onder welke voorwaarden mogen afvalstoffen worden afgegeven
• Besluit Inzameling Afvalstoffen; de afvalstoffen en regels die onder dit besluit vallen
• Regeling vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB); de eisen die aan de actoren in de afvalbranche worden gesteld
• Casuïstiek; praktische voorbeelden uit de praktijk

Dag 3:
• Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijk afvalstoffen (nieuw); afvaltransport en documentatie binnen Nederland
• Producentenverantwoordelijkheid; voor welke afvalstoffen en afwijkende procedures en documentatie
• Administratieve controle; relevante controleaspecten tijdens toezicht
• Handhaving (LHS, bestuursrecht en strafrecht); opties voor handhaving
• Europese verordening overbrenging afvalstoffen (EVOA); regelgeving voor internationaal afvaltransport
• Casuïstiek; praktische voorbeelden uit de praktijk
• Jurisprudentie; relevante uitspraken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

Docenten
Docenten van de cursus zijn:
• Huib van Westen, werkzaam als senior-inspecteur bij Inspectie Leefomgeving en Transport en onze vaste docent op gebied van afvalstoffenwetgeving,
• Gerard Leeman, juridisch adviseur en docent milieurecht bij Mibacu bv.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Lesmateriaal
U ontvangt het lesmateriaal, bestaande uit presentaties, relevante wetteksten en achtergrondinformatie, digitaal, en een papieren versie van de handouts van de presentatie. Wij gaan ervan uit dat u zelf zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdagen, om de bestanden te kunnen lezen.

Uitvoering
De cursus vindt plaats op de donderdagen 7, 14 en 21 maart 2024 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 1.295,- per persoon, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag