Basiscursusdag Activiteitenbesluit

donderdag 04 april 2019 in Utrecht.

DEZE CURSUSDAG WORDT OP 4 APRIL 2019 OPNIEUW VERZORGD, DE NIEUWE BROCHURE WORDT IN JANUARI OP DE WEBSITE GEPLAATST.

De cursusdag maakt onderdeel uit van de cursusdagen Activiteitenbesluit, de cursusdagen kunnen los of in combinatie gevolgd worden.

Inleiding

De meeste bedrijven in ons land vallen onder het Activiteitenbesluit en moeten voldoen aan de regels uit dit Besluit en bijbehorende Ministeriële Regeling. Voor zowel vergunningverleners als toezichthouders, werkzaam bij een gemeente, omgevings- of regionale uitvoeringsdienst of provincie, zijn Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling regelgeving waar zij dagelijks mee te maken hebben. Kennis van en inzicht in deze regelgeving is voor hen essentieel.
Het Activiteitenbesluit is sinds de inwerkingtreding in 2008 aanzienlijk gewijzigd en uitgebreid. Januari 2016 is de vierde tranche van de tweede fase ingevoerd, de laatste grote wijziging voor de invoering van de Omgevingswet. Daarna zijn nog enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd, onder andere met betrekking tot energiebesparende maatregelen.
Voor degenen die in de dagelijkse praktijk werken met het Activiteitenbesluit, is het van belang op de hoogte te zijn en blijven van de inhoud en reikwijdte van deze regelgeving.

Doel van de cursusdag

is de deelnemers op de hoogte te brengen van de opzet en inhoud van Activiteitenbesluit en Ministeriële regeling en de doorwerking naar andere regelgeving (Basiscursusdag).

 

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers, (administratief-)juridisch medewerkers en frontoffice medewerkers van gemeenten, regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten en provincies, werkzaam binnen het omgevingsrecht, en tevens medewerkers van adviesbureaus en milieucoördinatoren van bedrijven.

Dagindeling

 • Inrichtingen (omgevingsvergunning versus melding Activiteitenbesluit)
 • Relatie Activiteitenbesluit met andere regelgeving
 • Opzet en structuur Activiteitenbesluit en -regeling:
  – Type A, B en C-bedrijven
  – Verplichte en erkende maatregelen / doel- en middelvoorschriften / maatwerkvoorschriften / zorgplichtartikelen
  – Reikwijdte
 • Meldingen (oa AIM-systeem)
 • Inhoud Activiteitenbesluit en -regeling:
  – Indeling en inhoud per hoofdstuk
  – Overzicht belangrijkste voorschriften
 • Handhavings- en vergunningverleningsaspecten
 • Praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Docent
Gerard Leeman, werkzaam als juridisch adviseur omgevingsrecht bij Mibacu bv en onze vaste docent op gebied van het Activiteitenbesluit.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat per cursusdag uit de handouts, wetteksten en achtergrondinformatie en wordt aangeleverd op USB-stick. Tijdens de cursus krijgt de deelnemer de beschikking over een netbook. Iedere deelnemer ontvangt een papieren versie van de presentatie.

Uitvoering
De cursusdagen Activiteitenbesluit zijn los of in combinatie te volgen:
• Basiscursusdag: donderdag 15 november 2018 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
Verdiepingscursudag industrieel: donderdag 22 november 2018 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
• Verdiepingscursusdag agrarisch: donderdag 29 november 2018 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen:
€ 495,- voor één cursusdag
€ 795,- voor twee cursusdagen
€ 995,- voor alle drie de cursusdagen

inclusief lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

 

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag