Basiscursus Omgevingswet

woensdag 11 mei 2022 in Utrecht.

DEZE CURSUSDAG WORDT NAJAAR 2022 OPNIEUW VERZORGD, DATUM VOLGT.

Inleiding
Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen.  Tegelijkertijd moet de nieuwe wet meer ruimte bieden voor initiatieven en lokaal maatwerk. De regels zijn niet het enige wat verandert. Er komen nieuwe beleidsinstrumenten, andere rollen en verantwoordelijkheden en een gewijzigd digitaal stelsel ter ondersteuning van de wet.
De Omgevingswet heeft dus niet alleen invloed op regels en taken, maar ook op de bestuurlijke organisatie, de mensen binnen die organisatie en de benodigde vaardigheden en competenties van deze mensen. Reden genoeg om nu aan de slag te gaan met een wet die in 2022 al van kracht wordt!
Tijdens de cursusdag worden de Omgevingswet en het bijbehorend stelsel behandeld op een wijze die u kennis van de Omgevingswet biedt én u bewust maakt van de veranderingen, kansen en consequenties van deze nieuwe wet. De cursusdag is er mede op gericht inzicht te verschaffen wat dit betekent voor uw organisatie, uw team en uzelf.
De cursusdag Omgevingswet is gebaseerd op de actuele stand van zaken en de laatste inzichten.

Doel
Na het volgen van deze basiscursus bent u:
• bekend met de doelen en ontwerpprincipes van de Omgevingswet;
• bekend met de opzet en inhoud van de wet;
• op de hoogte van de Invoeringswet, de Uitvoeringsregeling en het digitale stelsel;
• in staat om een beeld te vormen van de betekenis van de Omgevingswet voor de eigen organisatie en uw eigen werkzaamheden.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor medewerkers omgevingsrecht van gemeenten, uitvoerings- en omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders en provincies, die weinig tot geen voorkennis hebben van de Omgevingswet.

Programma

Tijdens de cursusdag komen de volgende onderdelen aan de orde:
1. Kennis en bewustwording van de Omgevingswet:
• Doelen en ontwerpprincipes van de wet
• Begrip ‘Fysieke leefomgeving’
• Kerninstrumenten
• Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s)
• Uitvoeringsregeling
• Tijdsplanning van de wet
2. Inzicht in de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie wat betreft rol, werk en organisatie:
• Belangrijkste veranderingen
• “Aard en omvang” van de verandering
• Reden van de verandering
• Invloed van de verandering op rol, werk en organisatie
3. De competenties vereist om te kunnen werken in de geest van de Omgevingswet:
• Kerncompetenties Omgevingswet
• Indicatoren, ontwikkeling en toepassing.

Docent

De cursus is opgesteld en wordt verzorgd door Jos Dolstra, senior adviseur bij Arena Consulting en, namens de VVM, de initiatiefnemer en projectleider van de jaarlijkse Dag van de Omgevingswet.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
De cursusdag wordt gegeven op woensdag 11 mei 2022 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen een USB-stick met het lesmateriaal, bestaande uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdagen, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten bedragen € 495,- exclusief 21% BTW per deelnemer.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag