Basiscursus Omgevingswet

donderdag 30 november 2023 in Utrecht.

Inleiding
Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht! De overheid wil met de Omgevingswet de regels voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Tegelijkertijd moet de nieuwe wet meer ruimte bieden voor initiatieven en lokaal maatwerk. De regels zijn niet het enige wat verandert. Er komen nieuwe beleidsinstrumenten, andere rollen en verantwoordelijkheden en een gewijzigd digitaal stelsel ter ondersteuning van de wet. De Omgevingswet heeft dus niet alleen invloed op regels en taken, maar ook op de bestuurlijke organisatie, de mensen binnen die organisatie en de benodigde vaardigheden en competenties van deze mensen. Reden genoeg om er nu mee aan de slag te gaan.
Tijdens de cursusdag worden de Omgevingswet en het bijbehorend stelsel behandeld, met als doel u kennis van de doelen, opzet en indeling van de Omgevingswet te bieden én u bewust te maken van de veranderingen, kansen en consequenties ervan. De cursusdag is er mede op gericht inzicht te verschaffen wat dit betekent voor uw organisatie en voor uzelf.
De cursusdag Omgevingswet is gebaseerd op de actuele stand van zaken en de laatste inzichten.

Doel
Na het volgen van deze basiscursus bent u:
• bekend met de doelen en ontwerpprincipes van de Omgevingswet;
• bekend met de opzet en inhoud van de wet;
• op de hoogte van de Invoeringswet, de Uitvoeringsregeling en het digitale stelsel;
• in staat om een beeld te vormen van de betekenis van de Omgevingswet voor de eigen organisatie en uw eigen werkzaamheden.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor medewerkers omgevingsrecht van gemeenten, uitvoerings- en omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders en provincies, die zich willen voorbereiden op invoering van de Omgevingswet en een goed overzicht willen hebben van opzet, indeling en gevolgen van deze nieuwe wet. De cursusdag is ook interessant voor medewerkers van adviesbureaus en bedrijven.

Programma

Tijdens de cursusdag komen de volgende onderdelen aan de orde:
1. Kennis en bewustwording van de Omgevingswet:
• Doelen en ontwerpprincipes van de wet
• Begrip ‘Fysieke leefomgeving’
• Kerninstrumenten
• Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s)
• Uitvoeringsregeling
• Tijdsplanning van de wet
2. Inzicht in de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie wat betreft rol, werk en organisatie:
• Belangrijkste veranderingen
• “Aard en omvang” van de verandering
• Reden van de verandering
• Invloed van de verandering op rol, werk en organisatie
3. De competenties vereist om te kunnen werken in de geest van de Omgevingswet:
• Kerncompetenties Omgevingswet
• Indicatoren, ontwikkeling en toepassing.

Docent

De cursusdag wordt verzorgd door:
• Jos Dolstra, senior adviseur bij Arena Consulting en, namens de VVM, de initiatiefnemer en projectleider van de jaarlijkse Dag van de  Omgevingswet, of
• Suzanne Swart-Beekhuis, eigenaar van Participatiecursus.nl en trainer/docent, met als specialisatie ‘participatie onder de Omgevingswet’.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
De cursusdag wordt gegeven op donderdag 30 november te Utrecht. Lestijden van 9.30 tot 16.30 uur.

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen het lesmateriaal, bestaande uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie, digitaal. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdagen, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten bedragen € 495,- exclusief 21% BTW per deelnemer.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag