Basiscursus omgevingsrecht (5dagen)

vrijdag 01 december 2023 in Utrecht.

DEZE CURSUS WORDT IN 2022 OPNIEUW VERZORGD, DATA VOLGEN.

Inleiding
Deze basiscursus is een compacte cursus van vijf dagen, waarin de belangrijkste aspecten van het omgevingsrecht de revue passeren. Uiteraard krijgt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en de centrale rol die deze wet binnen het omgevingsrecht speelt, ruime aandacht. Naast de Wabo kent het omgevingsrecht nog een groot aantal wetten. Opzet en inhoud van belangrijke milieuwetten worden behandeld en daarnaast wordt aandacht besteed aan de rode (ruimtelijke ordening en bouwen), blauwe (water) en groene (natuur) wetgeving en de samenhang tussen al deze verschillende wetgeving. Ook wordt tijd ingeruimd voor beleid, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en voor recente jurisprudentie.

Doel
Doel van de cursus is de deelnemers inzicht te geven in en kennis te verschaffen van de belangrijkste omgevingswetgeving of de reeds aanwezige kennis uit te breiden met de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied.

De cursus is bedoeld voor medewerkers van regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, politie en bedrijven, die in hun werk te maken krijgen met (uitvoering van) wetgeving op gebied van omgevingsrecht, en medewerkers, reeds werkzaam op dit gebied, die hun kennis willen uitbreiden of actualiseren. De cursisten kunnen zowel een technische als een (administratief-)juridische functie hebben of ambiëren.

Onderwerpen
De basiscursus bestaat uit vijf hele dagen, waarin de volgende thema’s behandeld worden:

 • Positionering omgevingsrecht
 • Omgevingsbeleid
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Wet milieubeheer
 • Inrichtingen, vergunningen en algemene regels
 • Activiteitenbesluit
 • Waterwetgeving
 • Bodemwetgeving
 • Externe veiligheid
 • Natuurwetgeving
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Wetgeving bouwen en wonen
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Actuele jurisprudentie
 • Nieuwe ontwikkelingen, waaronder de Omgevingswet
 • Casuïstiek

De lesstof wordt verduidelijkt door gebruik van praktijkvoorbeelden en casuïstiek.
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan recente en op stapel staande wijzigingen in wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie.

Docenten
De docenten zijn werkzaam binnen het omgevingsrecht en behoren tot ons vaste docententeam.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen het lesmateriaal digitaal op USB-stick en via onze digitale leeromgeving. Daarnaast wordt een syllabus met handouts van de presentaties verstrekt. Wij gaan ervan uit dat iedere deelnemer de beschikking heeft over een laptop of tablet om de bestanden tijdens de lessen te kunnen lezen.

Deelnemerscertificaat

Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een Certificaat van deelname.

Uitvoering
De vijfdaagse Basiscursus omgevingsrecht vindt plaats op de donderdagen 12, 19 en 26 november en 3 en 10 december 2020 te Utrecht. lestijden zijn van 9.30 tot 16.30uur.

Kosten
De kosten bedragen € 1.395,- per deelnemer, inclusief lunch en koffie/thee, exclusief 21% BTW.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag