Algemene cursus-informatie

Aanmelding
U kunt zich voor een cursus aanmelden met behulp van het inschrijvingsformulier op de website tot 14 dagen voor de uitvoerings- of startdatum. Het maximum aantal deelnemers per cursus is 20 (tenzij anders aangegeven in de brochure), inschrijving naar volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Annulering
Annulering is schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum van een cursus. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus, wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Bij verhindering is een plaatsvervanger van harte welkom, wanneer dit van tevoren aan ons is doorgegeven.

Doorgang
Mibacu bv kan de cursus annuleren of uitstellen wegens onvoldoende aanmeldingen, door ziekte docent of organisatorische incidenten. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk bericht en wordt bij annulering eventueel reeds betaald cursusgeld gerestitueerd.

In-company
Een cursus of een onderdeel daaruit kan ook in-company worden verzorgd voor uw organisatie; voor meer informatie kunt u terecht op de pagina In-company op deze site.

Kosten
Al onze cursusprijzen zijn exclusief 21% BTW; overheden kunnen de BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde cursusprijzen zijn per cursist inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch, tenzij anders aangegeven in de brochure. Het cursusgeld dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt aan Mibacu b.v. te Schalkwijk.

Deelnamecertificaat / diploma
Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een Certificaat van deelname. Wanneer de cursus wordt afgesloten met een examen, ontvangt de cursist bij voldoende resultaat een diploma.

Vooropleiding
Er worden geen eisen aan vooropleiding of voorkennis gesteld voor deelname aan onze cursussen,trainingen en opleidingen.

Algemene voorwaarden
Op alle cursussen zijn de Algemene voorwaarden van Mibacu bv van toepassing.